נמק ע"ש פורנייה

האם התמותה הנגרמת בעקבות נמק ע"ש פורנייה השתנתה בשנים האחרונות?

החוקרים בדקו את שיעור התמותה כתוצאה מנמק ע"ש פורנייה בשנים 2013-2016 והשוו אותו לשיעור התמותה שדווח במחקרים שפורסמו בשנים 1993-2018 ומצאו כי אין הבדל מובהק

21.07.2020, 15:42
תמותה. אילוסטרציה

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לדווח על סדרת מקרים של נמק על שם פורנייה (FG – Fournier's gangrene) במוסד הרפואי, ולחקור את שיעורי התמותה כתוצאה מ-FG על פני 25 שנים.

החוקרים סקרו את מקרי ה-FG בקרב גברים שהתרחשו במוסד הרפואי בשנים 2013-2016. הם בדקו את הפרמטרים הבאים: גיל, היסטוריה של סוכרת, משך האשפוז, משך האשפוז בטיפול נמרץ ותמותה. בנוסף, החוקרים חישבו (כאשר היה ניתן) את ה-UFGSIי(Uludag Fournier’s Gangrene Severity Index). בנוסף, החוקרים בחנו סדרות מקרים שדיווחו על תמותה מ-FG שפורסמו בשנים 1993-2018. הנתונים שנבחנו כללו את גודל המחקר, המדינה בה בוצע, גיל ממוצע, יחס מגדר ותמותה.

תוצאות המחקר הראו כי מתוך 11 מטופלים עם FG שטופלו במוסד הרפואי, שניים נפטרו תוך 90 ימים מקבלתם, מה שהוביל לשיעור תמותה של 18%. בנוסף, נמצא כי תמותה חזויה (Predicted mortality) הייתה גבוהה יותר באופן מובהק.

החוקרים הצליחו לאתר 173 פרסומים בניתוח של מאגר המידע MEDLINEי(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) שפורסמו בשנים 1993-2018 ודיווחו על מידע שנאסף בשנים 1975-2018. ניתוח של ההטרוגניות, לפי זמן ודיוק, הוביל להוצאה של ארבעה מחקרים רטרוספקטיביים מהאנליזה. מתוך המחקרים שנכללו באנליזה, נמצא כי שיעור התמותה נע בין 0% ל-42%. כמו כן, מתוך 6,152 מקרים מדווחים, היו 1,220 מקרי תמותה, מה שהוביל לשיעור תמותה כולל של 19.8%. החוקרים לא מצאו עדות מובהקת לשינוי בשיעור התמותה כתוצאה מ-FG על פני הזמן (P= 0.996).

החוקרים מצאו כי בסדרת המקרים שבדקו שיעור התמותה מ-FG היה 18%, על אף תמותה חזויה גבוהה יותר (על בסיס ציוני UFGSI). הטיפול ב-FG נותר החייאה מתאימה, ניתוח הטרייה אגרסיבי וניהול במסגרת טיפול נמרץ. בנוסף, החוקרים הסיקו כי הסיכון הגבוה לתמותה לא צריך להרתיע ממתן טיפול אגרסיבי.

בעקבות תוצאות המחקר, החוקרים הסיקו כי התמותה מ-FG לא השתנתה ב-25 השנים האחרונות, והיא עומדת על כ-19.8%. בנוסף, החוקרים ציינו כי במחקרים המזהים מקרי FG, יש לשים לב להגדרת המקרים, בייחוד כאשר המקרים מנותחים באופן רטרוספקטיבי מתוך מאגרי מידע מקודדים גדולים.

מקור: 

Radcliffe, R.S. et al. (2020) BJU International 125,4.

נושאים קשורים:  נמק ע"ש פורנייה,  תמותה על פני זמן,  הטרייה,  מחקרים,  שיעורי תמותה
תגובות