סטיגמה

גורמים המובילים לסטיגמה בקרב חולים עם הדבקה בהפטיטיס C

חוקרים סבורים כי סטטוס ההדבקה המקבילה ב-HIV, משפיע על הסטיגמה אותה חווים חולי הפטיטיס C

ידוע כי הסטיגמה סביב ההדבקה בהפטיטיס C מהווה מחסום משמעותי לטיפול בווירוס והניסיון להכחידו, שלמרבה הצער אינו נחקר מספיק. עד כה, לא ידוע לחלוטין מה הם הגורמים הקובעים בהקשר לאותה סטיגמה הקשורה להדבקה בווירוס, ביניהם שלב הטיפול (פינוי ספונטני, מאובחן ולא מטופל, טופל בעבר ללא החלמה, בטיפול כעת, קיבל טיפול והחלים) ומצב ההדבקה המקבילה ב-HIV.

על מנת להבין את הפערים, החוקרים ביצעו מחקר חתך בקרב חולים עם היסטוריה של הדבקה בהפטיטיס Cי(270 נבדקים), במרפאות חוץ בפילדלפיה, בין יולי 2018 למאי 2019. הם העריכו את הסטיגמה באמצעות מדד סטיגמה מתוקף להפטיטיס C, שהותאם בהתבסס על סולם ברגר לסטיגמה הקשורה ל-HIV. החוקרים העריכו את הקשרים בין הסטיגמה הקשורה להדבקה בהפטיטיס C לגורמי הסיכון הדמוגרפיים, ההתנהגותיים והקליניים המשוערים, באמצעות רגרסיה לוגיסטית רבת-משתנים.

החוקרים מצאו כי רוב המשתתפים (95.5%) חוו סטיגמה הקשורה להדבקה בהפטיטיס C. הם מצאו כי לא היו הבדלים מובהקים בציונים הממוצעים בסולמות הסטיגמה, בין נבדקים עם הדבקה בודדת בהפטיטיס C לכאלו עם הדבקה מקבילה גם ב-HIVי(P=0.574). עם זאת, החוקרים דיווחו על קשרים משמעותיים בין סטטוס ה-HIV למספר גורמים קובעי סטיגמה. לכן, ריבדו את האנליזה לפי סטטוס ההדבקה ב-HIV. לאחר הריבוד, מצאו כי בקרב נבדקים עם הדבקה כפולה, טיפול בעבר להפטיטיס C ללא ריפוי, מגדר נקבה, מוצא היספני או לטיני והשכלה כלשהי ממכללה, היו קשורים באופן מובהק לציונים גבוהים יותר במדדי הסטיגמה. זאת ועוד, הכנסה שנתית של 10,000-40,000$ הייתה קשורה לציוני סטיגמה נמוכים יותר באופן מובהק. לבסוף, לא נמצאו קשרים מובהקים בקרב נבדקים עם הדבקה בודדת בהפטיטיס C.

החוקרים הגיעו למסקנה כי רוב הנבדקים חוו סטיגמה הקשורה להדבקה בהפטיטיס C. בעוד ציוני הסטיגמה היו דומים בין נבדקים עם הדבקה בודדת לבין נבדקים עם הדבקה מקבילה בהפטיטיס C ו-HIV, הגורמים הקובעים הקשורים לסטיגמה של הראשון השתנו לפי סטטוס ההדבקה ב-HIV. לטענתם, ההבנה כיצד חווית הסטיגמה משתנה בין הדבקה בהפטיטיס בלבד לעומת הדבקה מקבילה ב-HIV, יכולה לסייע בפיתוח התערבויות ממוקדות להתמודדות עם המגיפה.

מקור: 

Saine, M. E. et al. (2020). Journal of Viral Hepatitis. https://doi.org/10.1111/jvh.13343

נושאים קשורים:  סטיגמה,  הדבקה מקבילה,  HIV,  הפטיטיס C,  מחקרים
תגובות