מחקרים

מה הם דפוסי השימוש בסטרואידים לטיפול באסתמה במדינות מערב אירופה?

החוקרים בדקו את דפוסי השימוש בקורטיקוסטרואידים במתן פומי לטיפול באסתמה, כולל מינונים ושכיחות שנתית במערב אירופה

קורטיקוסטרואידים במתן פומי (OCS – oral corticosteroids) משמשים כטיפול בהחמרות של אסתמה ובאסתמה קשה לא נשלטת, אך השימוש בהם קשור גם לתופעות לוואי. מטרת המחקר הנוכחי היתה לתאר את דפוסי השימוש ב-OCS בפרקטיקה בקרב מטופלים עם אסתמה במערב אירופה.

החוקרים השתמשו ברשומות רפואיות ממוחשבות ממאגרי מידע בצרפת, גרמניה, איטליה ובריטניה מיולי 2011 עד פברואר 2018. החוקרים כללו מטופלים בגילאי 12 שנים ומעלה עם אבחנה של אסתמה, שקיבלו לפחות תרופה אחת שאינה OCS לטיפול באסתמה בתקופה של ± 6 חודשים מהאבחנה ושהיה לגביהם מידע ≥ 6 חודשים לפני עד ≥ 90 ימים אחרי הכנסתם לעוקבה.

בנוסף, החוקרים הגדירו שימוש במינון גבוה של OCS כ-450 מ"ג ומעלה בתקופה של 90 ימי מעקב. כמו כן, הם תיארו את מאפייני הבסיס של המטופלים ואת השימוש ב-OCS במהלך תקופת המעקב באופן כללי ולפי סטטוס שימוש ב-OCS.

תוצאות המחקר חשפו כי מתוך 702,685 מטופלים עם אסתמה, 14-44% השתמשו ב-OCS ו-6%-9% השתמשו במינון גבוה של OCS בנקודה מסוימת בזמן תקופת המעקב. כמו כן, נמצא כי השכיחות השנתית של מינון גבוה של OCS בכלל המדינות היתה כ-3%.

מטופלים שהוגדרו כמשתמשים במינון גבוה של OCS קיבלו בממוצע 1-3 מרשמים של OCS בשנה, עם שימוש יומי ממוצע במינון 1.3-2.2 מ"ג. בנוסף, החוקרים מצאו כי בקרב מטופלים שעמדו בקריטריונים של מינון גבוה ממושך, שהוגדרו כחשיפה מתמשכת ל-OCS במינון של 5.5-7.5 מ"ג במשך ≥ שנתיים, היה סיכון מוגבר לתופעות לוואי.

החוקרים הסיקו כי השימוש ב-OCS יחסית נפוץ בקרב מדינות אירופאיות שנבדקו במחקר. כמו כן, הם סברו כי תוצאות המחקר מספקות תובנות קליניות נחרצות שיכולות לסייע לרופאי משפחה ולמומחים הלוקחים חלק בניהול של מטופלים עם אסתמה קשה ובלתי נשלטת.

מקור: 

Tran, T.N. et al. (2020) European Respiratory Journal 55.

https://erj.ersjournals.com/content/55/6/1902363

נושאים קשורים:  חדשות,  רפואת ריאות,  אסתמה,  אסתמה קשה,  סטרואידים במתן פומי,  תופעות לוואי,  מחקרים
תגובות