מחקרים

לחץ מילוי חדר שמאל וסיכון לתמותה לאחר החלפת מסתם אאורטלי

במחקר חדש נמצא כי מטופלים עם לחץ מילוי גבוה בחדר שמאל הם בעלי סיכוי גבוה פי 1.45 לתמותה לאחר החלפת מסתם אאורטלי מאשר מטופלים עם לחץ מילוי נורמלי

14.07.2020, 12:57
החלפת מסתם אאורטלי. אילוסטרציה

במחקר זה נבדקה היכולת הפרוגנוסטית של לחץ מילוי חדר שמאל שנמדד באקוקרדיוגרפיה אצל מטופלים עם היצרות אאורטלית שמיועדים להחלפת מסתם. מטופלים עם לחץ מילוי גבוה בחדר שמאל היו בעלי סיכוי גבוה פי 1.45 לתמותה לאחר החלפת מסתם אאורטלי מאשר מטופלים עם לחץ מילוי נורמלי.

מטרת המחקר היתה להעריך אם לחץ מילוי חדר שמאל שנצפה בבדיקת אקוקרדיוגרפיה משפיע על השרידות בקרב מטופלים הסובלים מהיצרות אאורטלית חמורה אשר עוברים החלפת מסתם אאורטלי.

המחקר בדק רטרוספקטיבית 1,383 מטופלים ברציפות הסובלים מהיצרות אאורטלית חמורה, מקטע פליטה בגדר הנורמה ולחץ מילוי בר-פירוש, אשר עברו החלפת מסתם אאורטלי. לחץ המילוי של חדר שמאל נקבע בהתאם להנחיות עדכניות, תוך שימוש בזרימה דרך המסתם המיטרלי, דופלר להערכת רקמת האנולוס המיטרלית, הערכה של לחץ סיסטולי של חדר ימין ואינדקס נפח של עלייה שמאל. בוצעה רגרסיית Cox להערכת ההשפעה של משתנים שונים על התמותה.

ממוצע הגילאים במחקר זה היה 75±10 שנים ו-552 מהנבדקים (40%) היו נשים. לחץ המילוי של חדר שמאל היה נורמלי ב-325 מקרים (23%), לא היתה מסקנה ברורה ב-463 מקרים (33%) ולחץ מוגבר ב-595 מקרים (43%). תקופת המעקב הממוצעת היתה 7.3±3.7 שנים, שיעור התמותה היה 1.2%, 4.2% ו-18.9% לאחר 30 יום, לאחר שנה ולאחר חמש שנים, בהתאמה.

בהשוואה למטופלים בעלי לחץ מילוי נורמלי, מטופלים בעלי לחץ מילוי מוגבר היו מבוגרים יותר (78±9 לעומת 70±12, p<0.001), רובם נשים (45% לעומת 35%, p=0.002) והיו בעלי נטייה גדולה יותר להיות עם תסמינים בדרגות 3-4 לפי ה- New York Heart Association class(35% לעומת 24%, p=0.004), מחלת לב כלילית (55% לעומת 42%, p<0.001) והיפרטרופיה קונצנטרית של חדר שמאל (63% לעומת 37%, p<0.001).

לאחר התאמות לגורמים אחרים, לחץ מילוי מוגבר של חדר שמאל נותר מנבא בלתי תלוי לתמותה לאחר החלפה מוצלחת של מסתם אאורטלי [יחס סיכונים מתוקנן 1.45 (95% רווח בר סמך 1.16 ל-1.81), p=0.005].

המסקנה היא כי לחץ מילוי מוגבר של חדר שמאל לפני ניתוח הוא נפוץ בקרב מטופלים הסובלים מהיצרות אאורטלית אשר עוברים החלפת מסתם אאורטלי ויש לו השלכות חשובות על הפרוגנוזה, ללא קשר לסטטוס סימפטומטי.

במחקרים פרוספקטיביים עתידיים מומלץ לבדוק אם מוטב שמטופלים בעלי לחץ מילוי מוגבר של חדר שמאל יעברו ניתוח בשלב מוקדם יותר.

מקור:

Jeremy J. et al. (2020), Heart, 0, 1-8.
http://dx.doi.org/10.1136/heartjnl-2019-315908

נושאים קשורים:  מחקרים,  חדשות,  קרדיולוגיה,  לחץ מילוי חדר שמאל,  מסתם אאורטלי,  היצרות אאורטלית
תגובות
אנונימי/ת
16.07.2020, 18:05

המסקנה היא TAVI!