סרטן-לבלב

שיפור משמעותי בשיעורי ההישרדות של חולי סרטן לבלב, בעקבות שימוש בפרופיל מולקולרי רחב לטיפול מותאם אישית

אנליזה רטרוספקטיבית של מחקר Know Your Tumor

13.07.2020, 12:00
סרטן הלבלב. אילוסטרציה
סרטן הלבלב. אילוסטרציה

סרטן הלבלב הוא גורם תמותה רביעי בשכיחותו מבין גורמי התמותה מסרטן בעולם המערבי. שיעור ההישרדות בקרב החולים הללו עומד על 8% (לחמש שנים), וקיים צורך בטיפולים חדשים, בפרט עבור אדנוקרצינומה של צינורות הלבלב (PDAC) – שצפוי להוות את גורם התמותה מסרטן, השני בשכיחותו עד שנת 2030 [1], עם חציון הישרדות כללית (OS) של 12 חודשים, בחולים עם מחלה מתקדמת [2,3].

מספר מחקרים בהם בוצע אפיון מולקולרי של גידולים, הראה כי עד 25% מסרטני הלבלב נושאים שינויים מולקולריים ברי טיפול (actionable molecular alterations)י[4], המוגדרים כשינוים מולקולריים אשר קיימות לגביהם ראיות קליניות או פרה-קליניות חזקות ליתרון הצפוי מטיפול מוכוון מטרה. השיעור הגבוה ביותר של שינויים ברי טיפול בסרטן הלבלב, נובע ממוטציות במסלול ה- DDRי(DNA damage response)י[4].

ממצאים מחקריים קודמים, הצביעו על חציון הישרדות ללא התקדמות מחלה (PFS) ארוך יותר באופן משמעותי, בקרב חולים עם שינויים מולקולריים ברי טיפול שקיבלו טיפולים מוכווני מטרה, לעומת קבוצות הביקורת. אולם טרם הוצגה הערכה סיסטמתית של OS חציוני לאחר טיפול מוכוון מטרה בקרב חולי סרטן הלבלב.

תכנית KYTי(Know Your Tumor) בארה"ב, מאפשרת לחולים עם סרטן הלבלב לבצע אפיון מולקולרי רחב של הגידול, לשם התאמת טיפולים מוכווני מטרה או התאמה למחקרים קליניים.

אנליזה רטרוספקטיבית שפורסמה, התמקדה בתוצאות ההישרדות הכללית של חולי סרטן הלבלב (גיל ≥ 18), שהשתתפו בתכנית KYT, אובחנו עם שינויים מולקולריים ברי טיפול וקיבלו טיפולים מוכוונים עבורם. זאת בהשוואה לחולים שהשתתפו בתכנית ולא קיבלו טיפול המותאם לפרופיל המולקולרי של הגידול. שינויים ברי טיפול עבור כל חולה הוערכו על ידי וועדה רפואית, תוך שימוש במנוע אנליטי המשלב מידע מדעי היסטורי וטיפולים הנמצאים בשימוש רווח, המותאמים לביומרקרים שזוהו בפרופיל המולקולרי.

מתוך 1,856 חולי סרטן הלבלב שהופנו לתוכנית KYT בין השנים 2014-2019,ל-1,082 (58%) הופק דו"ח פרופיל מולקולרי של הגידול, ומתוכם אצל 282 (26%) זוהו שינויים מולקולריים ברי טיפול.

אנליזת ההישרדות כללה 677 (מתוך 1,082) חולי סרטן לבלב בשלב מתקדם (שאינו נוירואנדוקריני), שחתמו על הסכמה להשתתף במחקר, קיבלו דו"ח פרופיל מולקולרי ועבורם היה תיעוד של קו טיפול ראשון לפחות, כמו גם תיעוד ומעקב אחר הטיפולים הנוספים שקיבלו. ל-189 מתוך 677 החולים אותרו שינויים גנומיים ברי טיפול (28%), שמתוכם 46 חולים (24%) קיבלו טיפול מותאם, ו-143 (76%) קיבלו טיפול לא מותאם פרופיל מולקולרי.

לאחר חציון מעקב של 383 ימים, בקרב 46 החולים שקיבלו טיפול מותאם, תועד חציון OS ארוך יותר משמעותית, בהשוואה ל-143 החולים שלא קיבלו טיפול מותאם לפרופיל המולקולרי (2.58 שנים לעומת 1.51 שנים, בהתאמה; HR 0.42 [95% CI 0.26-0.68], p=0.0004).

בנוסף, בקרב 46 החולים שקיבלו טיפול מותאם, תועד OS ארוך יותר משמעותית, גם בהשוואה ל-488 החולים בהם לא זוהו שינויים מולקולריים ברי טיפול (2.58 שנים לעומת 1.32 שנים; [HR]י0.34; 95% CI, 0.22-0.53, <.0001). חציון OS לא היה שונה משמעותית בקרב החולים שקיבלו טיפול לא-מותאם לעומת החולים ללא שינויים מולקולריים ברי טיפול.

אנליזה שניונית בוצעה על מנת למזער את ההטיה הפוטנציאלית מהתאמת יותר קוי טיפול בקבוצת החולים עם טיפול מוכוון לעומת אלו שלא טופלו בהתאמה אישית. חציון ה-PFS היה ארוך יותר משמעותית בקרב חולים בקבוצת הטיפול המותאם שקיבלו שניים או יותר קווי טיפול (n=38), בהשוואה למשך PFS הארוך ביותר בקרב קבוצת הטיפול הלא מותאם (n=84) שקיבלו שניים או יותר קווי טיפול וכן בהשוואה לקבוצה בה לא זוהו שינויים מולקולריים ברי טיפול (n=288).

חציון ה-PFS היה 10.9 חודשים (95% CIי7.83 - not reached) בקבוצת הטיפול המותאם, לעומת 4.5 חודשים (4.03-6.33) בקבוצת הטיפול הלא מותאם (HR 0.50 [95% CI 0.29-0.86] p=0.0124), ו-5.37 חודשים (4.43-6.47) בקבוצה בה לא זוהו שינויים מולקולריים (0.53 [0.32-0.87],  p=0.0122).

לסיכום, אנליזה רטרוספקטיבית זו מציגה לראשונה תוצאות מבוססות נתוני עולם אמיתי (RWD), לפיהן כרבע מגידולי הלבלב נושאים שינויים מולקולריים ברי טיפול, וכי שימוש בפרופיל מולקולרי תורם להתאמת טיפולים, המשפרים משמעותית את תוצאות ההישרדות (OS, PFS) של חולי סרטן לבלב מתקדם, בהשוואה לחולים שלא מקבלים טיפולים מותאמים על בסיס פרופיל מולקולרי.

עד כה, אף מודל טיפולי לא הציע יתרון בשיעור דומה בקרב אוכלוסיית חולים זו. ומחקר זה מספק רציונל חזק לביצוע רוטיני של בדיקות אבחון פרופיל מולקולרי בחולים עם סרטן הלבלב, ולעריכת מחקרים קליניים פרוספקטיביים המונחים על ידי בדיקות גנומיות.

מקור: 

Pishvaian MJ, Blais EM, Brody JR, et al. Lancet Oncol. 2020;21(4):508‐518.

סימוכין:

1. Rahib L, Smith BD, Aizenberg R, Rosenzweig AB, Fleshman JM, Matrisian LM. Projecting cancer incidence and deaths to 2030: the unexpected burden of thyroid, liver, and pancreas cancers in the United States. Cancer Res 2014; 74: 2913–21.

2. Conroy T, Desseigne F, Ychou M, et al. FOLFIRINOX versus gemcitabine for metastatic pancreatic cancer. N Engl J Med 2011; 364: 1817–25.

3. Von Hoff DD, Ervin T, Arena FP, et al. Increased survival in pancreatic cancer with nab-paclitaxel plus gemcitabine. N Engl J Med 2013; 369: 1691–703.

4. Pishvaian MJ, Bender RJ, Halverson D, et al. Molecular profiling of patients with pancreatic cancer: initial results from the Know Your Tumor initiative. Clin Cancer Res 2018; 24: 5018–27.

הכתבה בחסות חברת רוש, נציגת פאונדיישן מדיסין בישראל

נושאים קשורים:  סרטן-לבלב,  פרופיל מולקולרי,  הישרדות,  מחקרים