רעלת היריון

קריאת תיגר על ההגדרה של יתר לחץ דם בהריון: מחקר עוקבה רטרוספקטיבי

חוקרים סבורים כי בנשים בהריון, יש להוריד את הסף להגדרה של יתר לחץ דם

01.07.2020, 13:16
בדיקת לחץ דם במהלך ההריון (צילום: אילוסטרציה)

ידוע זה מכבר כי בניהול שגרתי של הריון, לחץ דם משמש כבדיקת סקר לזיהוי רעלת הריון והתוצאים השליליים המיוחסים לה. נשים עם לחץ דם של מעל 140/90 מ"מ כספית עוברות בדיקות המשך ומעקב צמוד יותר, בעוד נשים להן לחץ דם נמוך יותר לא זוכות לטיפול מיוחד. בנשים שאינן בהריון, ה-ACCי(American College of Cardiology) קבע ערכי סף נמוכים יותר ליתר לחץ דם ולא ברור האם ערכי סף נמוכים אלו צריכים לשמש גם בהריון.

מטרת החוקרים הייתה לבחון את הקשר בין ערכי סף נמוכים יותר ליתר לחץ דם (לפי הנחיות של ה-ACC) לתוצאי ההריון. בנוסף, ביקשו לקבוע האם ישנו קשר המשכי בין לחץ דם לתוצאי הריון ולזהות את נקודת המפנה, בה לחץ הדם קשור לסיכון מוגבר לתוצאים כאלו.

החוקרים ביצעו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי על הריונות עם עובר בודד בבית החולים Monash Health באוסטרליה. הם אספו נתונים תוך התייחסות למאפיינים אימהיים ומדידות לחץ דם, בגילאי הריון שונים. לאחר מכן, חילקו את לחצי הדם ל-MAPי(mean arterial pressure) ולחץ דם תקין, מוגבר, דרגה 1 ודרגה 2, לפי הנחיות ה-ACC. החוקרים ביצעו אנליזת רגרסיה לוגיסטית רבת משתנים על מנת לזהות קשרים בין קטגוריות שונות של לחץ דם לבין תוצאי ההריון.

החוקרים כללו במחקר 18,243 הריונות עם עובר בודד. הם מצאו קשר מנה-תגובה חיובי בין ה-MAP להתפתחות של רעלת הריון בהמשך ההריון. בנוסף, מצאו כי בכל גיל הריון, הסיכון לפתח רעלת הריון היה גבוה יותר בנשים עם לחץ דם מוגבר (יחס סיכונים מותאם של 2.45, רווח בר-סמך 95%: 1.74-3.44) ויתר לחץ דם בדרגה 1 (יחס סיכונים מותאם של 6.6, רווח בר-סמך 95%: 4.98-8.73), בהשוואה לקבוצה עם לחץ הדם התקין, בגילאי הריון של 34-36 שבועות. לבסוף, מצאו קשר גם בין יתר לחץ דם בדרגה 1, ללידה מוקדמת ותוצאים פרינטאליים שליליים.

החוקרים הגיעו למסקנה כי רעלת הריון והתוצאים השליליים המיוחסים לה, אינם ייחודיים לנשים עם לחץ דם של מעל 140/90 מ"מ כספית. ככאלו, נשים עם לחצי דם גבוליים יכולות להפיק תועלת מניטור צמוד יותר. לטענתם, דרוש מחקר נוסף על מנת לקבוע האם הורדה של ערכי הסף ללחץ הדם בהריון תשפר את הזיהוי והתוצאים.

מקור:

Reddy, M. et al. AJOG 2020; 222(6); 606. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2019.12.272

נושאים קשורים:  רעלת היריון,  תוצאי היריון שליליים,  יתר לחץ דם,  לידה מוקדמת,  מחקרים
תגובות