מחקרים

ניתוח לתיקון צניחת איברי אגן ואיכות חיים – מחקר עוקבה לאומי

חוקרים סבורים כי ניתוח לתיקון צניחת איברי אגן משפר את איכות החיים הקשורה לבריאות

30.06.2020, 17:30

שביעות הרצון של מטופלות ואיכות החיים הקשורה לבריאות נחשבות כיום לתוצאים החשובים ביותר של טיפול בצניחת איברי אגן, ודרושים מחקרים קליניים פרוספקטיביים גדולים המדווחים על תוצאים לאחר ניתוח. מטרת החוקרים הייתה להעריך את ההשפעה של ניתוח לתיקון צניחת איברי אגן בנשים, על איכות החיים הקשורה לבריאות ושביעות הרצון של המטופלת ולקבוע מנבאים לתוצאים.

החוקרים ביצעו מחקר עוקבה לאומי פרוספקטיבי עם 3,515 נשים שעברו ניתוח לתיקון צניחת איברי אגן ב-2015. הם מדדו את התוצאים בעזרת כלים מתוקפים להערכת איכות חיים הקשורה לבריאות (generic 15D, יPelvic Floor Distress Inventory-20 ו-Patient Global Impression of Improvement),י6 חודשים ושנתיים לאחר הניתוח. בנוסף, חקרו את המנבאים לתוצאים בתחילת המחקר, באמצעות אנליזת רגרסיה לוגיסטית.

החוקרים הכלילו 2,528 (72%) מהנשים באנליזה לאחר 6 חודשים ו-2,351 (67%) לאחר שנתיים. הם מצאו כי השינוי הממוצע בציוני ה-15D הראו שיפור קליני משמעותי לאחר 6 חודשים, אך לא שנתיים לאחר הניתוח. עם זאת, שיפור בפעילות המינית, בחוסר הנוחות, בתסמינים ובהפרשות, היה קיים במהלך שתי תקופות המעקב. בסך הכל, 77% ו-72% מהמשתתפות דיווחו על שיפור קליני משמעותי ב-Pelvic Floor Distress Inventory-20 לאחר 6 חודשים ולאחר שנתיים מהניתוח, בהתאמה. סך הכל, 84% נבדקות היו שבעות רצון מהתוצאה ו-90% דיווחו על שיפור בהשוואה למצב לפני הניתוח, על פי Patient Global Impression of Improvement-I. זאת ועוד, הגורמים המנבאים החזקים ביותר לתוצא חיובי היו צניחה אפיקלית משמעותית (יחס סיכויים מותאם של 2.06, רווח בר-סמך 95%: 1.58-2.70) ובלט וגינלי (יחס סיכויים מותאם של 1.9, רווח בר-סמך 95%: 1.30-2.80). עוד מצאו החוקרים כי עישון היה קשור לתוצאים לא רצויים, כפי שנמדד ב-Patient Global Index of Improvement-I (יחס סיכויים מותאם של 1.69, רווח בר-סמך 95%: 1.02–2.81).

החוקרים הגיעו למסקנה כי ניתוח לתיקון צניחת איברי אגן משפר את איכות החיים הקשורה לבריאות, ב-7 מתוך 10 נשים במהלך תקופת מעקב של שנתיים, ושבעות הרצון של המטופלות גבוהה למדי. לדעתם, יש לעודד נשים עם בלט אפיקלי מעבר לקרום הבתולין ובלט וגינלי, להפסיק לעשן על מנת להימנע מתוצאים לא רצויים.

מקור: 

Mattson, N. K. et al. AJOG 2020; 222(6); 558. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2019.11.1285

נושאים קשורים:  מחקרים,  ניתוח לתיקון צניחת איברי אגן,  איכות חיים הקשורה לבריאות
תגובות