טיפול אנטי-רטרו-ויראלי

היעילות והבטיחות של דולוטגרביר ולאמיבודין לטיפול ב-HIV

מטא-אנליזה שהשוותה טיפולים אנטי-רטרו-ויראליים מקובלים הכוללים 3 תרופות לטיפול עם 2 תרופות בלבד, דולוטגרביר ולאמיבודין, מצאה כי טיפול זה מוביל לתוצאים דומים והינו טיפול בטוח

30.06.2020, 16:41

מחקר השווה את היעילות והבטיחות של טיפול אנטי-רטרו-ויראלי שמשלב שתי תרופות, דולוטגרביר ולאמיבודין, לעומת משטרי טיפול מסורתיים עם 3 תרופות. המחקר נערך במטופלים עם HIV-1 שלא קיבלו טיפול קודם. כמו כן, נערכה סקירה שיטתית ומטא-אנליזה עם נתונים ממחקרי סמיות כפולה, רנדומליים מבוקרים, של לפחות 48 שבועות במטופלים שלא נטלו טיפול קודם ל-HIV-1. מטא-אנליזה בשיטת רשת בייסיאנית (Bayesian network).

התוצא הראשוני שנבדק היה דיכוי וירולוגי אחרי 48 שבועות של טיפול עם 3 תרופות, לעומת טיפול עם דולוטגרביר ולאמיבודין (בנוסף נערכה אנליזה בתת-קבוצה של מטופלים עם עומס נגיפי בסיסי של מעל 100,000 עותקי RNA למ"ל). התוצאים השניוניים שנבדקו כללו את השינוי מרמת הבסיס של ספירת תאי T מסוג CD4+ ואת הבטיחות של הטיפול (לפי תופעות לוואי, תופעות לוואי חמורות ותופעות לוואי הקשורות לתרופה) אחרי 48 שבועות.

הרשת מכילה 14 משטרי טיפול ייחודיים מ-14 מחקרים רנדומליים מבוקרים, עם נתונים מ- 10,043 מטופלים. ההפרש היחסי של דיכוי ויראלי שנצפה בשבוע 48 בטיפול עם דולוטגרביר ולאמיבודין, לעומת 13 משטרי הטיפול האחרים שהרשת כללה, נע בטווח של מ-2.7%- (11.0-, 5.6%). בהשוואה לטיפול עם דולוטגרביר וטנופוביר, אלפנמיד/אמטריציבין (FTC) ההפרש היחסי נע בטווח של עד 7.3% (0.6, 13.8%), בהשוואה לטיפול עם אפבירנז וטנופוביר דיסופרוקסיל פומאראט/FTC. כמו כן, נמצא כי הטיפול עם דולוטגרביר ולאמיבודין הינו משמעותית טוב יותר מהטיפול עם אפבירנז וטנופוביר דיסופרוקסיל פומאראט/FTC, אך דומה לכל שאר משטרי הטיפול מבחינת דיכוי ויראלי לאחר 48 שבועות. עם התייחסות לשאר התוצאים (ספירת תאי T מסוג CD4+, תופעות לוואי, תופעות לוואי חמורות ותופעות לוואי הקשורות לתרופה) לאחר 48 שבועות, הטיפול עם דולוטגרביר ולאמיבודין היה דומה למשטרי הטיפול האחרים.

המטא-אנליזה המרושתת הדגימה תוצאים דומים של יעילות ובטיחות במהלך 48 שבועות של טיפול עם דולוטגרביר ולאמיבודין, בהשוואה לטיפול התרופתי האנטי-רטרו-ויראלי המקובל שכולל 3 תרופות.

מקור: 

Radford M. et al. (2019) AIDS. 33, 1739

נושאים קשורים:  טיפול אנטי-רטרו-ויראלי,  טיפול משולב,  דולוטגרביר,  לאמיבודין,  מטא-אנליזה,  מחקרים
תגובות