שאלת ההפתעה

איך ניתן לקבוע את הדחיפות של התחלת טיפול פליאטיבי בקרב מטופלים עם מחלת סרטן מתקדמת הפונים לחדר המיון?

החוקרים הדגימו כי שילוב של שאלת ההפתעה יחד עם סטטוס ביצועים לפי ECOG מועיל לזיהוי מטופלים עם מחלת סרטן מתקדמת שזקוקים לטיפול פליאטיבי בהקדם

דו"ח סיבות המוות. צילום: אילוסטרציה

שאלת ההפתעה (SQ – surprise question), "האם אהיה מופתע אם המטופל ימות בשנה הקרובה?", היא כלי פשוט לזיהוי מטופלים עם צרכים פליאטיביים. עד כה, שאלת ההפתעה לא נבדקה במסגרת של מטופלים עם מחלת סרטן מתקדמת הפונים לחדר מיון (ED – emergency department).

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את המאפיינים והערך המנבא של SQ בקרב מטופלים עם מחלת סרטן מתקדמת הפונים ל-ED.  המחקר הנוכחי הוא מחקר עוקבה תצפיתי שכלל מטופלים בגילאי 18 שנים ומעל עם מחלת סרטן מתקדמת בשלב הפליאטיבי שפנו ל-ED בבית חולים אקדמאי.

החוקרים ביקשו מרופאים מתמחים לענות על ה-SQ (בתשובה של 'לא אהיה מופתע [NS – not surprised] או 'אהיה מופתע' [S – surprised]) ועל סטטוס ביצוע של ECOGי(Eastern Cooperative Oncology Group) לגבי המטופלים. בנוסף, החוקרים אספו באופן רטרוספקטיבי מהרשומות הרפואיות מידע בנוגע למחלה, הביקור והמעקב של המטופלים. בהמשך, החוקרים חישבו את הרגישות, הספציפיות, הערך המנבא החיובי (PPV – positive predictive value) והערך המנבא השלילי (NPV – negative predictive value) ואת אינדקס Harrell's c. הערכים המנבאים של SQ ומשתנים נוספים נבדקו באמצעות מודלים של Cox proportional hazards.

במחקר נכללו 245 מטופלים (203 NSי[83%] ו-42 Sי[17%]), כאשר החציון של הגיל היה 62 שנים ו-48% מהמשתתפים היו גברים. המעקב אחר ההישרדות של המטופלים נערך עד פברואר 2019. החוקרים מצאו כי בהגעה ל-ED, מטופלים NS הדגימו סטטוס ביצועים לפי ECOG נמוך יותר וחוו יותר תסמינים. בסיום המחקר, 233 מטופלים נפטרו (95%). בנוסף, נמצא כי חציון ההישרדות של מטופלים NS היה שלושה חודשים (טווח בין רבעוני: 1-8 חודשים) ושל מטופלים Sי9 חודשים (טווח בין רבעוני: 3-28 חודשים) (p< 0.0001).

תוצאות המחקר הראו כי המדדים של SQ היו כדלקמן: רגישות 89%, ספציפיות 40%, PPV 85%,יNPV 50%,יc-index 0.56 ויחס הסיכונים לתמותה 2.1. כמו כן, נמצא כי ציון 3-4 ב-ECOF ניבא תמותה במטופלים NS ובתוספת ל-SQ שיפר את ה- c-indexי(0.65), רגישות (40%), ספציפיות (92%), PPVי(95%) ו-NPVי(29%).

החוקרים הסיקו כי במסגרת חדר מיון, שימוש ב-SQ יחד עם ציון 3-4 ב-ECOG עזר לזהות מטופלים עם מחלת סרטן מתקדם עם תוחלת חיים מוגבלת. השימוש בכלים אלה עוזר להתחיל טיפול מתאים לפי הדחיפות של הצרכים הפליאטיביים של המטופלים.

מקור: 

Verhoef, M-J. et al. (2020) Journal of Palliative Medicine 23,6.

נושאים קשורים:  שאלת ההפתעה,  סרטן מתקדם,  הישרדות,  טיפול פליאטיבי,  מחקרים
תגובות
אנונימי/ת
05.07.2020, 19:49

השימוש במדדי תחזות כגון סטטוס תפקודי ושאלת ההפתעה כמדדי תחזית להישרדות בחולה המתקדם, ידוע ומוכר.
עם זאת, טיפול פליאטיבי הוא חלק בלתי נפרד מהטיפול בחולה עם מחלה ממארת. תוצאות מיטביות לאיכות ותוחלת חיים מושגות עם התחלת טיפול פליאטיבי מוקדם ככל הניתן בשלבי המחלה. אם חולה צריך להגיע למיון כדי להחליט על מתן טיפול תומך, הרי שממילא איחרנו את הרכבת.