אורתרופלסטיה אחורית

מה הם שיעורי ההצלחה של אורתרופלסטיה אחורית לאחר פגיעות בשופכה כתוצאה משבר באגן?

החוקרים מצאו כי שיעורי ההצלחה של אורתרופלסטיה אחורית לאחר פגיעות בשופכה כתוצאה משבר באגן גבוהים מאוד ותיארו בנוסף מה הם גורמי הסיכון המרכזיים לכישלון של הניתוח

אגן (צילום רנטגן)
אגן (צילום רנטגן)

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לנתח את התוצאים של אורתרופלסטיה אחורית (Posterior urethroplasty) שבוצעה לאחר פגיעות בשופכה שנבעו משבר באגן (PFUI – pelvic fracture urethral injuries) ולקבוע את גורמי הסיכון למורכבות הניתוח ולהצלחתו.

החוקרים איתרו מטופלים שעברו אורתרופלסטיה אחורית לאחר PFUI מתוך מאגר המידע TURNSי(Trauma and Urologic Reconstructive Network of Surgeons). החוקרים העריכו את המאפיינים הדמוגרפיים, דפוס הפגיעה, שיטות הטיפול והתערבויות קודמות. בהמשך, החוקרים ניסו לקבוע את גורמי הסיכון לאי הצלחה של הניתוח ואת ההשפעה של תמרוני עזר להארכת השופכה (כמו Corporal splitting, Pubectomy ו-Supracrural rerouting).

החוקרים הצליחו לזהות 436 ניתוחי אורתרופלסטיה אחורית, מתוכם 122 התבצעו לאחר PFUI. תוצאות המחקר הראו כי 83 מטופלים (68%) טופלו מיד עם צינורות סופרה-פובים, בזמן ש-39 מטופלים (32%) עברו התאמה (Realignment) אנדוסקופית מוקדמת. בנוסף, 16 מטופלים (13%) עברו אמבוליזציה של עורק באגן במסגרת הטיפול החריף.

תוצאות המחקר חשפו כי 116 מקרים (95%) בוצעו בגישה פריאנלית, בזמן ש-6 מקרים (5%) בוצעו בגישה בטנית-פריאנלית. בנוסף, נמצא כי אצל 44 מטופלים (36%) היה צורך בביצוע של תמרון עזר אחד או יותר להארכת השופכה. מתוך אלה, 44 (36%) מטופלים עברו Corporal splitting,י16 מטופלים (13%) עברו Pubectomy חלקית או מלאה, ו-2 מטופלים (2%) עברו Supracrural rerouting. כמו כן, החוקרים מצאו כי מטופלים צעירים, מטופלים עם פגמים ארוכים יותר ומטופלים עם היסטוריה של אנגיו-אמבוליזציה, היו בסבירות גבוהה יותר להיות זקוקים לתמרוני עזר.

החוקרים מצאו גם כי 111 מטופלים (91%) לא הזדקקו להתערבות חוזרת בזמן תקופת המעקב. כמו כן, נמצא כי אנגיו-אמבוליזציה (P=0.03) ופגמים ארוכים יותר (P=0.01) קשורים לסיכון לכישלון של הניתוח.

החוקרים הסיקו כי אורתרופלסטיה אחורית מניבה שיעורי הצלחה מעולים בקרב מטופלים לאחר PFUI. כמו כן, הם מצאו כי אנגיו-אמבוליזציה באגן ופגמים ארוכים קשורים לסיכון מוגבר לסיבוכים ניתוחיים ולכישלון של הניתוח. המנתחים צריכים להתכונן לשימוש בתמרוני עזר כאשר יש צורך בכך על מנת להשיג השקות ללא מתח.

מקור: 

Vass Johnsen, N. et al. (2020) World Journal of Urology 38.

נושאים קשורים:  אורתרופלסטיה אחורית,  פגיעות בשופכה,  שבר באגן,  שיעורי הצלחה,  גורמי סיכון,  מחקרים
תגובות