תגובה וירולוגית ממושכת

גורמי סיכון לקרצינומה של הכבד הקשורים לעישון ואלכוהול בחולי הפטיטיס C

חוקרים טוענים כי עישון מהווה גורם סיכון לקרצינומה של הכבד בקרב חולי הפטיטיס שהשיגו תגובה וירולוגית ממושכת

25.06.2020, 15:46
שתייה ועישון (צילום: אילוסטרציה)

מטרת החוקרים הייתה לזהות גורמי סיכון הקשורים לסגנון חיים, כגון עישון סיגריות וצריכת אלכוהול, המגבירים את הסיכון להתפתחות קרצינומה של הכבד בקרב חולים עם הדבקה בהפטיטיס C שהשיגו תגובה וירולוגית ממושכת.

החוקרים ביצעו מחקר חתך בין השנים 2014-2017 באמצעות שאלונים למילוי עצמי ועל סמך מידע רפואי, בשני בתי חולים שלישוניים באוסקה, יפן. הנבדקים שנכללו היו חולי הפטיטיס C כרוניים, שהשיגו תגובה וירולוגית ממושכת לאחר טיפול שהושלם לפחות שנה לפני תחילת המחקר, ללא נוכחות קרצינומה של הכבד. החוקרים השתמשו במודל רגרסיה לוגיסטית על מנת לחשב את יחס הסיכויים המותאם ורווח בר-סמך 95% עבור כל גורם, להתפתחות קרצינומה של הכבד לאחר השגת התגובה הווירולוגית.

החוקרים מצאו כי מתוך 202 משתתפים, 18 אובחנו עם קרצינומה של הכבד לאחר השגת תגובה וירולוגית ממושכת. לאחר נטרול ערפלנים אפשריים, נמצא כי צריכת אלכוהול בעת השגת התגובה הווירולוגית (יחס סיכויים של 9.51, רווח בר-סמך 95%: 1.08-83.90) ועבר של כיב קיבה או תריסריון (יחס סיכויים של 4.14, רווח בר-סמך 95%: 1.37-12.46), היו קשורים באופן מובהק להתפתחות קרצינומה של הכבד. בנוסף, בקרב חולים עם פיברוזיס משמעותי, עישון בהווה בעת השגת התגובה הווירולוגית, היה קשור ליחס סיכויים מוגבר לפתח קרצינומה של הכבד, בהשוואה לחולים שלא עישנו מעולם, עם מובהקות גבולית (יחס סיכויים של 5.61, רווח בר-סמך 95%: 0.97-32.63).

החוקרים הגיעו למסקנה כי בחולי הפטיטיס C כרוניים עם פיברוזיס משמעותי, המשך עישון לאחר השגת תגובה וירולוגית ממושכת, יכול להוות גורם סיכון לפתח קרצינומה של הכבד. לטענתם, יש לחקור לעומק את מערכת היחסים בין עבר של כיב קיבה או תריסריון לבין קרצינומה של הכבד לאחר השגת תגובה וירולוגית ממושכת.

מקור: 

Matsuura, T. et al. (2020). JGH Open. https://doi.org/10.1002/jgh3.12331

נושאים קשורים:  תגובה וירולוגית ממושכת,  עישון,  אלכוהול,  קרצינומה של הכבד,  פיברוזיס,  מחקרים
תגובות