סממנים ביולוגים

תפקידם של החלבונים N-myc ו-STAT בפרוגנוזה של קרצינומה פולשנית של תעלות השד (IDC)

החוקרים הגיעו למסקנה כי ביטוי החלבון NMI עשוי לשמש כסממן ביולוגי פרוגנוסטי ובעל פוטנציאל למטרה טיפולית חדשנית ב-IDC

22.06.2020, 17:01

במחקר שנערך, החוקרים בחנו את ביטוי החלבונים N-myc ו-STAT ברקמת IDC והעריכו את המשמעות הקלינית-פתולוגית שלהם כגורם פרוגנוסטי. רמת הביטוי והמשמעות הפרוגנוסטית של NMI נותחו גם הן וחולקו על פי תת-קבוצות מולקולריות של סרטני שד.

זיהוי חלבון ה-NMI נעשה בשיטת אימונוהיסטוכימיה בעזרת מיקרו-מערכי רקמה של 382 סרטני IDC. הקורלציה של ביטוי NMI עם פרמטרים קליניים-פתולוגים והמשמעות הפרוגנוסטית נותחו והוערכו לפי תת-קבוצות מולקולריות של סרטני שד. במקביל, בוצע ניסוי in-vitro של 13 שורות תאי סרטני שד. החוקרים אימתו את משמעות ביטוי החלבון עם עוקבת אטלס הגנום הסרטני בעזרת מאגר אטלס החלבון האנושי (HPA).

במחקר נצפו רמות נמוכות של ביטוי NMI ב-190 מקרים (49.7%). ביטוי נמוך של החלבון היה קשור באופן משמעותי סטטיסטי עם סרטן שד שלילי משולש (P<0.001), דרגה גרעינית גבוהה (P<0.001), דרגה היסטולוגית גבוהה (P<0.001) ושלב אנטומי מתקדם ( P=0.041). במטופלים עם ביטוי נמוך של NMI נצפתה שרידות ללא התקדמות מחלה פחותה (P=0.038) מאשר במטופלים עם ביטוי גבוה של NMI. ביטוי נמוך של NMI לא היה קשור באופן משמעותי עם הפרוגנוזה של המטופלים בניתוח תת קבוצות מולקולריות. In-vitro, ירידה בביטוי של NMI נצפתה בשמונה שורות תאי סרטן שד, במיוחד באלה החיוביים לקולטני אסטרוגן וקבוצת בסיס B בתת קבוצה מולקולרית שלילי משולש. מאגר ה-HPA הראה כי ביטוי נמוך של NMI היה קשור עם סיכויי הישרדות נמוכים בהשוואה לאלה עם ביטוי גבוה (P=0.053).

החוקרים הגיעו למסקנה כי ביטוי NMI עשוי לשמש כסממן ביולוגי פרוגנוסטי ובעל פוטנציאל למטרה טיפולית חדשנית ב-IDC.

מקור:

Choi, J.E. et al, (2020) JBC DOI:10.4048/jbc.2020.23.e12

נושאים קשורים:  סממנים ביולוגים,  גידול,  סרטן שד,  גנטיקה,  חלבון NMI,  מחקרים
תגובות