דלקת אינטרסטיציאלית של שלפוחית השתן

איך ניתן לטפל בצורה יעילה בדלקת אינטרסטיציאלית של שלפוחית השתן/ תסמונת שלפוחית השתן הכואבת?

החוקרים ביצעו מחקר אקראי מבוקר שהשווה בין כריתה דרך צינור השופכה לבין קואגולציה דרך צינור השופכה לטיפול בדלקת אינטרסטיציאלית של שלפוחית השתן/ תסמונת שלפוחית השתן הכואבת

21.06.2020, 18:18

דלקת אינטרסטיציאלית של שלפוחית השתן/ תסמונת שלפוחית השתן הכאובה (IC/BPS – interstitial cystitis/ bladder pain syndrome) היא מצב כרוני המאופיין בכאב כרוני באגן הקשור לשלפוחית ללא אפשרויות טיפול יעילות.

החוקרים רצו לבחון את היעילות והבטיחות של כריתה דרך צינור השופכה (TUR - transurethral resection) ושל קואגולציה דרך צינור השופכה (TUC - transurethral coagulation) כטיפולים ב-Hunner lesionי(HL) ב-IC/BPS.

המחקר הנוכחי הוא מחקר אקראי מבוקר, פרוספקטיבי שבוצע במרכז רפואי יחיד וכלל 126 מטופלים עם HL ב-IC/BPS. ההתערבויות שנבדקו במחקר היו TUR או TUC. התוצא המרכזי שהחוקרים בדקו היה הזמן ללא חזרה לאחר הניתוח. התוצאים המשניים שנבדקו כללו שינוי במספר האירועים של תכיפות, מתן שתן לילי ודחיפות במתן שתן לפי תיעוד ביומנים, ICSIי(O’Leary-Sant Interstitial Cystitis Symptom Index) ו-ICPIי(Interstitial Cystitis Problem Index), כאב באגן וסקאלת תסמינים של דחיפות/תכיפות (PUF - pelvic pain and urgency/frequency), סקלת VASי(Visual analog scale) להערכת כאב וגורמי סיכון לחזרה.

החוקרים לא מצאו הבדל בזמן ללא חזרה בין שתי קבוצות הטיפול, כאשר ההבדל היה 12.2 חודשים (רווח בר סמך 95%: 11.1-17.6) ב-TUR ו-11.5 חודשים (רווח בר סמך 95%: 9.03-16.1; p= 0.735) ב-TUC. כמו כן, לא נמצאו הבדלים בירידה הממוצעת של תכיפות במהלך היום, מתן שתן לילי, אירועי דחיפות, ICSI,יICPI, סקאלת תסמיני PUF ו-VAS לכאב בין שתי הקבוצות לאחר 12 חודשי מעקב.

החוקרים מצאו כי ללא קשר לסוג הטיפול שבוצע, נצפה שיפור מובהק בכל שאלוני התסמינים והכאב בהשוואה לנקודת הבסיס (כל ה-P<0.05). כמו כן, נמצא כי לסוג הטיפול (TUR או TUC), גיל, מין, היסטוריה קודמת של ניפוח שלפוחית השתן (Hydrodistension) ולמספר ה-HL לא הייתה השפעה על החזרה. בנוסף, נמצא כי היארעות הפגיעות בשלפוחית השתן במהלך הטיפול הייתה גבוה יותר בקבוצת ה-TURי(7.9%) בהשוואה לקבוצת ה-TUCי(3.4%).

המסקנות שעלו מן המחקר היו כי אין הבדל בזמן ללא חזרה ובהשפעה על התסמינים, כולל כאב, בין TUC ל-TUR, לטיפול ב-HL. החוקרים סברו כי כאשר מתחשבים גם בסיבוכים הקשורים לטיפול, עדיף שהמנתח/ת יבחרו בשיטה המוכרת והנוחה להם/להן.

מקור: 

Jin Ko, K. et al. (2020) European Urology 77,5.

נושאים קשורים:  דלקת אינטרסטיציאלית של שלפוחית השתן,  תסמונת שלפוחית השתן הכאובה,  כריתה דרך צינור השופכה,  קואגולציה דרך צינור השופכה,  מחקרים
תגובות