מח עצם

אנמיה בתורמי מח-עצם נמצאה בקורלציה עם איסוף כמות מופחתת של תאי גזע

חוקרים מצאו כי תיקון אנמיה בטרם קצירת תאי גזע מתורמים מביאה לשיפור תוצאים בתורמים ובמקבלים

תאי מוח עצם בריאים (צילום: אילוסטרציה)

בטיחות התורם בתהליך תרומת מח עצם הוא בעל חשיבות עליונה כאשר מבצעים קציר תאי גזע ממח העצם. היארעות אבנורמליות בספירת דם מלאה (FBC) בתורמים והמשתנים המקושרים עם אנמיה שלאחר קציר מח עצם לא בוססו בצורה מספקת עד כה.

מטרת המחקר הייתה לתאר את תדירות האבנורמליות ב-FBC טרם קצירת תאי גזע ממח העצם בתורמים וכן לזהות את המשתנים הנמצאים בקורלציה עם אנמיה שלאחר קציר תאי הגזע ממח העצם.

תוצאים של 80 הליכי קציר מח עצם במבוגרים אשר בוצעו ברציפות במרכז המחקר נותחו בצורה רטרוספקטיבית.

אבנורמליות ב-FBC נמצאה ב-28% מהתורמים טרום קציר מח העצם כאשר אבנורמליות מסוג אנמיה נורמוציטית הייתה הנפוצה ביותר ב-13% מהתורמים.  המוגלובין (Hb) מופחת בתורמים נמצא בקורלציה בלתי תלויה עם ספירת תאי CD34+ נמוכה עבור קילוגרם של משקל גוף המקבל. אנמיה (Hb < 100 g/L) נצפתה ב-20% מהתורמים לאחר קציר מח העצם עם הפחתה של 19 גרם לליטר בחציון ההמוגלובין. המשתנים הבלתי תלויים המקושרים עם אנמיה לאחר קציר מח עצם כללו יחס משקל תורם-מקבל (P = 0.011), נפח איסוף גבוה (P = 0.044) והשתייכות למין הנשי (P = 0.023). סך כל ריכוזי התאים המגורענים ו-CD34 במוצר הסופי שנאסף היו בקורלציה הפוכה עם נפח מח העצם שנקצר (P < 0.001).

לסיכום, יש לתקן אנמיה טרום קציר מח עצם ככל שניתן, בפרט בתורמות מהמין הנשי. יש להקטין את נפח איסוף מח העצם בכדי להקטין את האנמיה שלאחר הקציר וכן יש למקסם את מספר תאי ה-+CD34 וכן לשפר את ריכוזי התאים המגורענים ותאי הגזע בתוצר הקציר.

מקור: 

Bartlomiej M. Getta et al. (2020). Internal medicine journal. doi:10.1111/imj.14419. 

נושאים קשורים:  מח עצם,  תאי מח עצם אלוגניים,  השתלה,  אנמיה,  תורמים,  מחקרים
תגובות