אוטם לבבי

שכיחות, גורמי סיכון ותוצאים במטופלים צעירים עם אוטם שריר הלב

במחקר כלל-ארצי זה שנערך בנורבגיה הוערכה השכיחות הנוכחית, גורמי הסיכון והתוצא של אוטם אקוטי בשריר הלב בקרב מטופלים מתחת לגיל 45

התקף לב. אילוסטרציה

ירידה בשכיחות של אוטם אקוטי בשריר הלב ותמותה כתוצאה מהמחלה נצפית פחות בקרב צעירים ויותר בקרב מבוגרים. מטרת מחקר כלל-ארצי זה הייתה להעריך את השכיחות הנוכחית, את גורמי הסיכון ואת התוצא של אוטם אקוטי בשריר הלב בקרב מטופלים מתחת לגיל 45.

במחקר זה נכללו מטופלים עד גיל 80 אשר רשומים במרשם הנורווגי לאוטם שריר הלב בין השנים 2013-2016.

מתוך 33,439 מטופלים מתחת לגיל 80 שלקו באוטם אקוטי בשריר הלב, 1,468 (4.4%) היו מתחת לגיל 45.

השכיחות של אוטם אקוטי בשריר הלב היה 2.1 ל-100,000 אנשים בשנה בקרב אנשים בגילאים 20-29, 16.9 בקרב אנשים בגילאים 30-39 ו-97.6 בקרב אנשים בגילאים 40-49.

בהשוואה לגילאים מבוגרים, רוב המטופלים מתחת לגיל 45 היו גברים (81%), מעשנים אקטיביים (56%), סובלים מהשמנת יתר (30%) ובעלי היסטוריה משפחתית של אוטם אקוטי בשריר הלב (44%), ובנוסף, רמות הכולסטרול-ליפופרוטאין בעל צפיפות נמוכה שלהם היו גבוהות יחסית. מטופלים מתחת לגיל 45 היו בעלי סיכוי גבוה יותר למחלת לב כלילית לא חסימתית (14% לעומת 10%, p<0.001) בהשוואה למטופלים מבוגרים יותר.

במהלך תקופת מעקב שנמשכה זמן חציוני של 2.4 שנים, 135 (9%) מטופלים מתחת לגיל 45 סבלו מאוטם אקוטי נוסף בשריר הלב, משבץ או מתו ו-58 (4%) מטופלים מתו.

מסקנת המאמר היתה כי בנורבגיה שיעור האנשים מתחת לגיל 45 הסובלים מאוטם אקוטי בשריר הלב היה נמוך, בעוד קרוב לאחד מכל עשרה מטופלים מתחת לגיל 45 שסבלו מאוטם אקוטי בשריר הלב מתו או עברו אירוע נוסף בתחום הלב וכלי הדם בתקופת המעקב. מומלץ להגביר את המאמצים לצמצום גורמי הסיכון בקרב מטופלים אלה.

מקור:

Jortveit J. et al. (2020), Heart, 0, 1-7.

נושאים קשורים:  אוטם לבבי,  מחלת לב כלילית,  לב וכלי דם,  מחקרים
תגובות