מחקרים

האם מוטציות במסלול RAS מעידות על הפרוגנוזה של מטופלים עם מיאלופיברוזיס?

החוקרים בדקו את ההשפעה של מוטציות במסלול RAS על הפרוגנוזה של מטופלים עם מיאלופיברוזיס ומצאו כי הן מעלות סיכון להישרדות כוללת קצרה יותר ולהיארעות גבוהה יותר של לוקמיה מיאלואידית חריפה

15.06.2020, 17:50

מוטציות במסלול RAS הן תופעה נפוצה בממאירויות מיאלואידיות. עם זאת, קיים מעט מידע בנוגע לחשיבות של מוטציות במסלול RAS בקרב מטופלים עם מיאלופיברוזיס (MF – myelofibrosis).

החוקרים ניתחו מידע של ריצוף הדור הבא של 16 גנים, כולל גנים במסלול RAS, מ-723 מטופלים עם MF ראשוני ושניוני שטופלו בשלושה מרכזים בינלאומיים, וניתחו את החשיבות שלהם.

החוקרים זיהו ווריאנטים ב-N/KRAS בקרב 6% מהמטופלים ורובם היו תת-שבטיים (חציון VAF [variant allele frequency] = 20%) ביחס לווריאנטים גנטיים אחרים. כמו כן, נמצא כי ווריאנטים ב-RAS קשורים למאפיינים של MF מתקדם כולל לויקוציטוזיס (p=0.02), עומס מוטציות סומטיות גבוה (p<0.01) ונוכחות של מוטציות הידועות כ"סיכון גבוה מולקולרי" (MHR – molecular high-risk).

תוצאות המחקר חשפו כי למטופלים עם מוטציות N/KRAS הייתה הישרדות כוללת (OS – overall survival) ל-3 שנים קצרה יותר (34% בהשוואה ל-58%, p<0.001) והיארעות גבוהה יותר של לוקמיה מיאלואידית חריפה תוך 3 שנים (18% בהשוואה ל-11%, p=0.03). כמו כן, במודל Cox רב משתני, נמצא כי מוטציות RAS קשורות לירידה ב-OS (יחס סיכונים: 1.93, p<0.001).

החוקרים יצרו דירוג חדש לניבוי OS תוך שילוב מוטציות RAS, ומצאו כי הוא ניבא OS בעוקבות אימון ותיקוף. בנוסף, הם מצאו כי מטופלים עם DIPSS (Dynamic IPSS) סיכון בינוני/ סיכון גבוה ומוטציות RAS שקיבלו Ruxolitinib הדגימו OS לשנתיים ארוכה יותר, אך לא בצורה מובהקת, בהשוואה לאלה שלא טופלו עם Ruxolitinib.

החוקרים סברו כי תוצאות המחקר מדגישות את החשיבות של זיהוי מוטציות RAS בקרב מטופלים עם MF.

מקור: 

Santos, F.P.S. et al. (2020) Leukemia, 34.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיאלופיברוזיס,  מסלול RAS,  מוטציות,  הישרדות כוללת
תגובות