זיהומי עור ורקמות רכות

האם יש שינוי בהיארעות של זיהומי עור ורקמות רכות בקרב מטופלים החיים עם HIV?

החוקרים בדקו את האפידמיולוגיה והמיקרוביולוגיה של זיהומי עור ורקמות רכות בקרב מטופלים עם HIV ומצאו כי על אף שישנה ירידה בהיארעות בשנים האחרונות, עדיין מדובר בבעיה נפוצה באוכלוסייה זו

תסמינים עוריים. אילוסטרציה

זיהומי עור ורקמות רכות (SSTIs – skin and soft tissue infections) משפיעים על מטופלים עם HIVי(Human immunodeficiency virus) באופן ניכר. כמו כן, באוכלוסייה ללא HIV, ישנה ירידה בהיארעות של SSTIs. מטרת המחקר הייתה לבחון את האפידמיולוגיה והמיקרוביולוגיה של SSTIs באוכלוסייה של 8,597 מטופלים הנמצאים במסגרת טיפול ראשוני ב-HIV. המידע נאסף ממערכת עירונית מחוזית גדולה בתקופה שבין ינואר 2009 לדצמבר 2014.

החוקרים איתרו מקרי SSTIs מתוך הרשומות הרפואיות באמצעות שימוש בקודים של ה-ICD-9י(International Classification of Diseases-9). בהמשך, החוקרים עברו על הרשומות של כל מטופל על מנת לאשר את האבחנה של היארעות SSTI חריף באמצעות רגרסיית פויסון עם מקבץ לפי מטופל.

החוקרים זיהו 2,202 מקרי SSTIs. בנוסף, מתוך 503 (22.8%) מקרי SSTIs שתורבתו, נמצא סטאף אאורוס (66%), כאשר ב-287/332 מקרים (86.4%) סטאף אאורוס היו הפתוגן היחיד שבודד. בנוסף, מתוך התרביות שהראו סטאף אאורוס עם רגישויות לאנטיביוטיקה, 231/331 (69.8%) הדגימו עמידות למתיצילין, ונמצא כי היחס לא השתנה במהלך השנים.

תוצאות המחקר הראו היארעות SSTI של 78.0 פר 1,000 שנות אדם (רווח בר סמך 95%: 72.9-83.4) וירידה בהיארעות מ-96.0 זיהומים ל-1,000 שנות אדם בשנת 2009 ל-56.5 זיהומים פר 1,000 שנות אדם בשנת 2014 (P< 0.001). בנוסף, במסגרת אנליזה חד משתנית ורב משתנית נמצאו גורמים מנבאים מובהקים נוספים להיארעות של SSTI כולל ספירת נמוכה של תאי CD4, עומס וויראלי גבוה ומטופלים שאינם היספנים דוברי ספרדית.

החוקרים הסיקו כי STTIs נותרו בעיה משמעותית בקרב מטופלים בקהילה החיים עם HIV, על אף שנראה כי ישנה ירידה בשיעורי ה-SSTIs בכ-40% בין 2009 ל-2014.

מקור: 

Hemmige, V. et al. (2020) Clinical Infectious Diseases 70,9.

נושאים קשורים:  זיהומי עור ורקמות רכות,  MRSA,  אפידמיולוגיה,  מיקרוביולוגיה,  היארעות,  מחקרים
תגובות