תורמי דם

זיהום בהפטיטיס C ללא נוכחות נוגדנים בדם בתורמי דם בפולין – דגימות מפתח ותצפיות מעקב

חוקרים טוענים כי בדיקת חומצות גרעין הינה יעילה במיגור ההדבקה בהפטיטיס C דרך עירויי דם

תרומת דם. אילוסטרציה

בדיקת חומצות הגרעין (Nucleic acid testing - NAT) התבססה בפולין בשנת 1999 כדרך לסקור מנות פלזמה של תורמי רכיבי דם, ושל כלל תורמי הדם ב-2002. מטרת החוקרים הייתה לבחון דגימות שליליות לנוגדנים נגד הפטיטיס C, אך חיוביות בבדיקת חומצות גרעין, שמייצגות את תקופת החלון של הווירוס בין השנים 2000-2016. בנוסף, ביקשו החוקרים לקבוע תוצאי הדבקה.

החוקרים בחנו את התוצאות עבור 17,502,739 תרומות דם, שנסקרו בקבוצות של 6-48 או כל אחת בנפרד. דגימות מפתח עברו כימות של העומס הנגיפי, אפיון הגנוטיפ ובדיקת נוגדנים. בנוסף,  נערכו בדיקות חוזרות לנוגדנים נגד הפטיטיס C, בשיטות CMIA י(chemiluminescence), ECLIA (electrochemiluminescence) ו-IV EIAי(fourth‐generation enzyme‐linked immunosorbent assay).

החוקרים מצאו 126 מקרים של תרומות דם עם הדבקה ע"י הנגיף, על אף שהיו שליליות לבדיקת הנוגדנים (7.2 מתוך מיליון תרומות, רווח בר-סמך 95%: 6.0‐8.6). תדירות התפוקה של בדיקת חומצות הגרעין ירדה עם הזמן. מתוך 126 הדגימות המקוריות שהיו שליליות לנוכחות נוגדנים נגד הפטיטיס C,י106 דגימות מפתח נבדקו מחדש – 32.1% היו תגובתיות בתבחין IV EIA,י11.3% ב-ECLIA ו-1.9% ב-CMIA. החוקרים מצאו כי העומס הנגיפי הנמוך ביותר היה בקורלציה עם היעדר נוגדנים ויראליים ונוגדנים נגד הווירוס. לעומת זאת, העומס הנגיפי הגבוה ביותר נצפה כאשר האנטיגן היה ניתן לזיהוי, וירד כאשר הופיעו נוגדנים נגד הווירוס (ברמות הניתנות לזיהוי על ידי בדיקות דור שלישי רגישות), כאשר נבדקו מחדש. גנוטיפ מס' 1 היה נוכח ב-38.9% מהדגימות שהיו חיוביות רק לרנ"א נגיפי וב-74.1% מהדגימות שהיו תגובתיות לנוגדנים נגד הפטיטיס C בבדיקה חוזרת. מנגד, שכיחות גנוטיפ 3 הייתה 50% בקבוצה הראשונה ו-21% בשנייה.

החוקרים הגיעו למסקנה כי בדיקת חומצות גרעין מדגימה יעילות בניסיון להגביל את ההדבקה בהפטיטיס C, באמצעות עירוי דם. לטענת החוקרים שיטת IV EIA הינה רגישה יותר קלינית מאשר ECLIA. ניכר גם, כי בדגימות המייצגות ככל הנראה שלבים עוקבים של הדבקה מוקדמת בהפטיטיס C, מודגם פיזור גנוטיפים שונה, ייתכן בגלל הכחדה מוקדמת של גנוטיפ 3.

מקור: 

Grabarczyk, P. et al. (2019). Journal of Medical Virology. https://doi.org/10.1002/jmv.25617

נושאים קשורים:  תורמי דם,  רגישות קלינית,  הפטיטיס C,  בדיקת חומצות גרעין,  מחקרים
תגובות