סוכרת

התחלת טיפול ב-FRC לאחר כשלון בטיפול פומי

טיפול ב-SULIQUA מעלה משמעותית את שיעור המטופלים המגיעים ליעד המטרה בהשוואה לאינסולין בזאלי וגם בהשוואה ל-GLP1-RA ומפחית את זמן ההגעה ליעד המטרה בהשוואה לאינסולין בזאלי

בדיקת רמת סוכר במבוגרים, סוכרת (צילום: אילוסטרציה)

FRCי(Fixed Ratio Combination) הינה קבוצה טיפולית המשלבת אינסולין בזאלי ו-GLP1-RA ביחס קבוע. בקבוצת ה-FRC קיימות שתי תרופות: SULIQUA ו-XULTOPHY.יSULIQUA הוא ה-FRC היחיד שקיים בשני יחסים שונים המאפשרים גמישות בטיפול והתאמה מיטבית למטופל.

במחקר ה-LixiLan-O, מחקר שכלל מטופלים לא מאוזנים על טיפול פומי שעברו לטיפול ב-SULIQUA או ב-GLP1-RA או באינסולין בזאלי נמצא כי 74% מהמטופלים שטופלו בזרוע ה-SULIQUA הגיעו ליעד המטרה HbA1C<7% וזאת תוך 30 שבועות. לעומת רק 59% מהמטופלים שטופלו באינסולין בזאלי ורק 33% מהמטופלים שטופלו ב-GLP1-RA.

mITT population *Weighted average of proportion difference between treatment groups

אנליזה נוספת הראתה שבמטופלים ב-SULIQUA אשר רמת ה-HbA1c ההתחלתית שלהם הייתה מעל 9% נצפה שיפור גדול יותר באופן משמעותי עם ירידה של 2.9% בממוצע בקבוצת ה-SULIQUA לעומת הקבוצות האחרות במחקר. בנוסף, אחוז המטופלים שהגיעו ליעד המטרה של HbA1C<7% היה דומה לזה שבאוכלוסייה הכללית במחקר ועמד על כ-73.5% מהמטופלים, למרות שרמת ה-HbA1C  ההתחלתית הייתה גבוהה מ-9%.

מעבר להגעה ליעד המטרה, SULIQUA מאפשרת גם הגעה מהירה יותר ליעד המטרה HbA1C<7%. אנליזת פוסט הוק של מחקר ה-LixiLan-O הראתה כי מטופלים שעברו מטיפול פומי ל-SULIQUA הגיעו ליעד המטרה תוך כ-3 חודשים לעומת כמעט 6 חודשים בטיפול באינסולין בזאלי בלבד.

אחת מתופעות הלוואי הגסטרואינטסטינליות בטיפול עם GLP1-RA היא בחילה, שיעור הסובלים מבחילה בטיפול ב-GLP1-RA הוא כ-20% נתון זה נראה במספר מחקרים שונים. לעומת זאת, במחקרי הפיתוח של SULIQUA רק כ-10% מהמטופלים סבלו מבחילה. החוקרים כותבים שהסבר אפשרי לשיעור הנמוך בתופעות הלוואי הגסטרואינטסטינליות עם SULIQUA נובע מהטיטרציה ההדרגתית של GLP1-RA ב-SULIQUA.

לסיכום, טיפול ב-SULIQUA מעלה את שיעור המטופלים המגיעים ליעד המטרה גם בהשוואה לאינסולין בזאלי וגם בהשוואה ל-GLP1-RA ומפחית את זמן ההגעה ליעד המטרה בהשוואה לאינסולין בזאלי. בנוסף שיעור תופעות הלוואי הגסטרואינטסטינליות של SULIQUA במחקר
ה-LixiLan-O
 היה נמוך משיעור תופעות הלוואי שנראו בזרוע ה-GLP1-RA.

לצפייה בסרטון בנושא התחלת טיפול ב-FRC לאחר כשלון בטיפול פומי שהוצג בפסגה הבינלאומית לסוכרת ולמחלות קרדיווסקולריות:

• Davies MJ et al. Diabetes Obes Metab. 2019 Aug;21(8):1967-1972
• Frias J et al. Diabetes Obes Metab. 2018 Sep;20(9):2314-2318. Epub 2018 Jun 13.
• Rosenstock et al.Diabetes Care 2016;39:2026–2035
• RE Pratley et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2018; 6: 275–86 Published Online January 31, 2018
• AJ Ahman et al. Diabetes Care 2018;41:258–266
• Trujillo, JM et al. Diabetes Obes Metab. 2018; 20: 2690– 2694.
• Rosenstock J et al. Diabetes Care. 2016 Nov;39(11):2026-2035.
• VR Aroda et al. Diabetes Care Sep 2016, dc161495.
• RM Goldenberg et al. Canadian Journal of Diabetes Volume 43, Issue 2, March 2019, Pages 136-145.

נושאים קשורים:  סוכרת,  Suliqua,  מחקרים