מחקרים

ביו-מרקרים שונים בחולות סרטן השד מאזורים כפריים לעומת אזורים עירוניים

בעקבות גורמי לחץ רגשיים ופסיכו-סוציאליים הנגרמים כתוצאה מטיפול במחלת סרטן השד, נשים שהחלימו מן המחלה נמצאות בסיכון לפגיעה בתפקוד הנוירו-אימוני

27.05.2020, 16:44

נשים שהחלימו מסרטן השד אשר מתגוררות באזורים כפריים מדווחות על יותר בעיות בריאותיות מאשר נשים שהחלימו המתגוררות בעיר. המשתנה של מגורים בכפר לעומת מגורים בעיר בבחינת הפעילות הנוירו-אימונית בנשים שהחלימו מסרטן השד טרם נבדק.

מטרת המחקר הייתה לבדוק את הקשר בין מגורים באזורים כפריים או עירוניים לבין מצב בריאותי.

החוקרים ביצעו מחקר פיילוט בו נכללו 41 נשים שהחלימו מסרטן השד, מתוכן 16 התגוררו באזורים כפריים ו-25 התגוררו בעיר. המשתתפות ענו על שאלוני Medical Outcomes Study Short-Form Version 2 Health Survey וכמו כן מסרו דגימות רוק לניתוח של α-amylase ברוק (sAA), קורטיזול ו-IL-6.

תוצאות המחקר הראו הבדלים בפעילות מערכת החיסון נמצאו בהשוואה בין שתי קבוצות המחקר (U = 34, P<.05). החוקרים מצאו קשר בין תפיסת הבריאות המנטלית של נשים כפריות לבין רמת sAA ברוק (P<.05). כמו כן נמצא קשר בין תפיסת הבריאות המנטלית של נשים עירוניות לבין רמת IL-6 ברוק (P<.05). הימצאות IL-6 הייתה קשורה באופן חיובי לתפיסת בריאות גופנית (P<.05) בנשים כפריות.

החוקרים סיכמו כי הנתונים שהופקו מהפיילוט מצביעים על כך שהבדל בין מגורים באזור עירוני לבין מגורים באזור כפרי יכול להיות גורם משפיע ביחסים שבין תפקוד נוירו-אימוני לבין תחושת בריאות מסוימת.

מקור: 

Hulett JM et. al (2020) Cancer Nursing DOI: 10.1097/NCC.0000000000000802

נושאים קשורים:  מחקרים,  בריאות,  בריאות הנפש,  מערכת החיסון,  לחץ,  עיר,  כפר,  סרטן השד