תרופות אנטי-ויראליות ישירות

השפעת ה-SVR לאחר טיפולים אנטי ויראליים על הסיכון לפתח קרצינומה של הכבד

חוקרים סבורים כי השגת SVR לאחר טיפול ב-DAAs, מורידה משמעותית את הסיכון לפתח קרצינומה של הכבד

סרטן כבד (צילום: אילוסטרציה)

החוקרים העריכו את ההשפעה של תגובה וירולוגית ממושכת (SVR – Sustained Virologic Response) לאחר טיפול עם תרופות אנטי ויראליות ישירות (DAAs – Direct Acting Antivirals) וטיפולים מבוססי אינטרפרון, על הסיכון לפתח קרצינומה של הכבד, בעוקבה גדולה מבוססת אוכלוסייה בקנדה. החוקרים השתמשו בנתונים מעוקבה בשם BC Hepatitis Testers Cohort, הכוללת כ-1.3 מיליון נבדקים שנמצאו חיוביים להפטיטיס C משנת 1990, בשילוב עם מאגרי נתונים אדמיניסטרטיביים ורישומים של ספקי בריאות.

החוקרים עקבו אחר המטופלים מסוף הטיפול בהפטיטיס C ועד התפתחות קרצינומה של הכבד, מוות או ה-31 לדצמבר 2016. הם העריכו את הסיכון לפתח קרצינומה של הכבד בקרב אלו שהשיגו או לא השיגו תגובה וירולוגית ממושכת בזכות הטיפול, תוך שימוש במודלים של סיכון יחסי. מתוך 12,776 נבדקים שהתאימו להיכלל במחקר, 3,905 קיבלו תרופות אנטי ויראליות ישירות, ו-8,871 קיבלו טיפולים מבוססי אינטרפרון.

החוקרים עקבו אחרי שתי הקבוצות במשך זמן חציוני של שנה (טווח בין רבעוני 0.6-2.7) ו-7.9 שנים (טווח בין רבעוני 4.4-17.1), בהתאמה. הם מצאו כי סך הנבדקים שהשיגו SVR היה 3,613 בקבוצה שקיבלה DAAs ו-6,575 ובקבוצה שקיבלה טיפול מבוסס אינטרפרון. בקרב הנבדקים שקיבלו DAAs, שיעור ההיארעות של קרצינומה של הכבד היה 6.9 (רווח בר-סמך 95%: 4.7-10.1) לכל 1000 שנות אדם בקבוצה שהשיגה SVR (סך הכל 26 מקרים של סרטן). לעומת זאת, השיעור היה 38.2 (רווח בר-סמך 95%: 20.6-71.0) בקבוצה שלא השיגה SVR (סך הכל 10 מקרים של סרטן, P < 0.001). בקרב הנבדקים שקיבלו טיפול מבוסס אינטרפרון, שיעור ההיארעות היה 1.8 (רווח בר-סמך 95%: 1.5-2.2) בקבוצה שהשיגה SVR (סך הכל 99 מקרי סרטן), לעומת 13.9 (רווח בר-סמך 95%: 12.3-15.8) בקבוצה שלא השיגה SVR (סך הכל 239 מקרי סרטן, P < 0.001).

כאשר החוקרים השוו נבדקים שהשיגו תגובה וירולוגית ממושכת באמצעות טיפול עם DAAs ואינטרפרון, לנבדקים שלא השיגו תגובה כזו, הם מצאו ירידה משמעותית בסיכון לפתח קרצינומה של הכבד (סיכון יחסי מותאם לתת פיזור: DAAsי– 0.3, רווח בר-סמך 95%: 0.19-0.48, אינטרפרון – 0.2, רווח בר-סמך 95%: 0.16-0.26). עוד נמצא כי בקרב אלו שהשיגו SVR, טיפול ב-DAAs לא היה קשור לסיכון מוגבר לפתח קרצינומה של הכבד, בהשוואה לאינטרפרון (יחס סיכונים מותאם לתת פיזור 0.93, רווח בר-סמך 95%: 0.51-1.71).

החוקרים הגיעו למסקנה כי תגובה וירולוגית ממושכת כתוצאה מטיפול עם DAAs קשורה לירידה של 70% בסיכון לפתח קרצינומה של הכבד, בדומה לעידן האינטרפרון.

מקור: 

Janjua, N. Z. et al. (2020). Journal of Viral Hepatitis. https://doi.org/10.1111/jvh.13295

נושאים קשורים:  תרופות אנטי-ויראליות ישירות,  אינטרפרון,  קרצינומה של הכבד,  מחקרים
תגובות