מחקר עוקבה

מרשמים היכולים לפגוע בכליות של ילדים עם אי ספיקת כליות כרונית

תרופות שיכולות להזיק לכליות נרשמות בשיעור גבוהה יותר לילדים עם אי ספיקת כליות כרונית

06.05.2020, 15:12

חלק מהטיפול באי ספיקת כליה כרונית בילדים מתמקדת בהגבלת הפגיעה בכליה, ובכלל זה המנעות מתרופות שיכולות לפגוע בכליה. מטרת המחקר הייתה לבדוק מה ההיארעות והשיעורים של רישום תרופות שיכולות להזיק לכליה בילדים עם אי ספיקת כליות כרונית בהשוואה לילדים ללא אי ספיקה כזו.

החוקרים ערכו מחקר עוקבה היסטורי מבוסס אוכלוסיה בילדים מתחת לגיל 18 שהיו מטופלים במרפאות באנגליה ורישומים ממאגר מידע בריטי (Clinical Practice Research Datalink) בין 1997-2017. ילדים עם רישום שמעיד על אבחנה של אי ספיקת כליות כרונית הותאמו ביחס של 1:4 למטופלים ללא אי ספיקת כליה בהתבסס על תאריך האבחנה, מין, גיל, מרפאה מטפל ומספר ביקורים אצל הרופא המטפל בשנה שלפני הכניסה לעוקבה. החוקרים חישבו את ההימצאות והשיעור של התרופות שעלולות להזיק שנרשמו במהלך תקופת המעקב. הניתוח הראשי כלל בדיקה לרישום התרופות הבאות: אמינוגליקוזידים, תרופות אנטי-ויראליות, תרופות מסוג NSAID, סליציל-אצילטים, PPI ותרופות מדכאות מערכת חיסון. ניתוח מידע משני כלל תרופות נוספות. שיעורי רישום התרופות המתוקננות חושבו בעזרת רגרסיה רב-משתנית בינומית.

מבין 1,535,816 מטופלים פוטנציאליים, החוקרים זיהו 1,018 חולים עם אי ספיקת כליות כרונית ו-4,072 מקרים מותאמים (גיל ממוצע 9.8 [טווח בין 1.1-17.9] שנים; 52% גברים, זמן מעקב ממוצע 3.3 שנים). 26% מהמטופלים עם ו-15% מהמטופלים ללא אי ספיקת כליות כרונית קיבלו מרשם של תרופה אחת או יותר היכולה להזיק לכליות במהלך תקופת המעקב. השיעור הכולל של תרופות העלולות להזיק לכליה עמד על 71 (רווח בר-סמך 95%: 55-93) ל-100 שנות אדם במעקב במטופלים עם אי ספיקת כליות כרונית ו-8 (7-9) מרשמים ל-100 שנות אדם במטופלים ללא אי ספיקת כליות כרונית (יחס שיעורים מתוקנן 4.1, רווח בר-סמך 95%: 2.7-6.1).

מקור: 

Lefebvre C.E et al (2020). CJASN January 2020, 15 (1) 61-68;

נושאים קשורים:  מחקר עוקבה,  מחקר היסטורי,  תרופות,  מחקרים,  אי-ספיקת כליות
תגובות