לוקמיה לימפוציטית גרנולרית של תאים גדולים

מה ההשפעה של מוטציות STAT3 על הפרוגנוזה של מטופלים עם לוקמיה לימפוציטית גרנולרית של תאים גדולים?

החוקרים מצאו קשר בין מוטציה ב-STAT3 להישרדות כוללת מופחתת בקרב מטופלים עם לוקמיה לימפוציטית גרנולרית של תאים גדולים

04.05.2020, 16:42
תאים סרטניים (אילוסטרציה)
תאים סרטניים (אילוסטרציה)

לוקמיה לימפוציטית גרנולרית של תאים גדולים (LGLL – large granular lymphocyte leukemia) היא מחלה לימפופרוליפרטיבית כרונית נדירה המאופיינת ע"י התפשטות שבטית של LGLs.

מטופלים עם LGLL יכולים להיות א-תסמיניים או לפתח ציטופניה, בעיקר נויטרופניה. לאחרונה דווח כי ניתן למצוא מוטציות סומטיות STAT3 ו-STAT5b בקרב כ-40% מהמטופלים. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את המאפיינים הקליניים והביולוגיים בעוקבה גדולה של מטופלים עם LGLL בכדי לזהות סמנים פרוגנוסטיים המשפיעים על תוצאי המטופלים.

תוצאות המחקר הראו כי בקרב 205 מטופלים עם LGLL, נויטרופניה (ספירת נויטרופילים כוללת [ANCי– absolute neutrophil count] < 1,500/ מ"מ3) הייתה המאפיין המרכזי (38%), כאשר נויטרופניה קשה (ANC < 500/מ"מ3) הופיעה אצל 20.5% מהמטופלים. בנוסף, החוקרים מצאו מוטציות STAT3 בקרב 28.3% מהמטופלים והן היו קשורות ל-ANCי< 500/מ"מ3 (p<0.0001), המוגלובין < 90 גרם/ליטר (p=0.0079) וצורך בטיפול (p< 0.0001), בזמן שמוטציות STAT5b נמצאו בקרב 15/152 מטופלים א-תסמיניים.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

תוצאות האנליזה לאחר התאמה חד משתנית לגיל הראו כי ANCי< 500/מ"מ3 (p=0.013), המוגלובין < 90 גרם/ליטר (p<0.0001), צורך בטיפול (p=0.001) וסטטוס מוטציית STAT3י(p=0.011) קשורים להישרדות כוללת (OS = overall survival) מופחתת. בנוסף, באנליזה רב משתנית, נמצא כי סטטוס מוטציית STAT3י(p= 0.0089) והמוגלובין < 90 גרם/ליטר (p= 0.0011) קשורים באופן בלתי תלוי ל-OS מופחתת.

החוקרים הצליחו לזהות מאפיינים קליניים וביולוגיים הקשורים ל-OS מופחתת ב-LGLL והדגימו את ההשפעה הקשה של מוטציות STAT3 על ההישרדות של המטופלים, מה שמצביע על כך שייתכן שכדאי להתייחס למאפיין הביולוגי הזה כמטרה טיפולית אפשרית.

מקור: 

Barila, G. et al. (2020) Leukemia 34.

נושאים קשורים:  לוקמיה לימפוציטית גרנולרית של תאים גדולים,  מחלה לימפופרוליפרטיבית,  מוטציה STAT3,  מוטציה STAT5b,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות