דיאטה דלת שומן.

האם קיים קשר בין תזונה דלת פחמימות ושומנים לבין תמותה במבוגרים בארצות הברית?

דיאטה שאינה בריאה, דלה בפחמימות ושומנים נמצאה בקורלציה עם אחוזי תמותה נמוכים יותר

מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין דיאטה דלת פחמימות ושומן לבין תמותה כוללת ותמותה תלוית סיבה במבוגרים בארצות הברית.

מחקר זה שפורסם ב-JAMA Internal Medicine היה מסוג עוקבה פרוספקטיבית והמידע בו נלקח מארגון National Health and Nutrition Examination Survey (סקרי בחינת בריאות ותזונה לאומית) ונאסף בין השנים 1999-2014. במחקר הוכללו 37,233 מבוגרים בני 20 ומעלה עם מעקב תזונה צמוד במשך 24 שעות. המידע נותח מה-5 לאוגוסט עד ה-27 לאוגוסט 2019.

ההתערבות שבוצעה הייתה ניקוד תזונה מבוססת פחמימות ושומנים הנחשבת בריאה ותזונת מבוססת פחמימות ושומנים הנחשבת לא בריאה. הניקוד בוסס על אחוזי אנרגיה ותת סוגים של פחמימות, שומנים וחלבון.

במחקר נמדד סך כל תמותה מכל סיבה (המקושרת למידע שבאינדקס המוות הלאומי (national death index) מתחילת איסוף המידע ועד 31 בדצמבר, 2015.

בניתוח התוצאות נכללו 37,233 מבוגרים אמריקאיים (ממוצע גילים 49.7 שנים), מתוכם 19,598 היו נשים (52.6%). המעקב התרחש במהלך 297,768 שנות אדם ובשנים אלו התרחשו 4,886 מקרי מוות. סך הניקוד של דיאטה דלת פחמימה ודלת שומן לא היה קשור לסך התמותה. יחסי הסיכונים המתוקננים לתמותה כוללת עבור עליה של 20 אחוזונים בניקוד הדיאטות היו 1.07 (רווח בר-סמך 95%, P =0.01 ,1.02-1.11) עבור ניקוד דיאטה לא בריאה דלת פחמימות 0.91 (רווח בר-סמך 95%, 0.87-0.95 P<.001), עבור ניקוד דיאטה בריאה דלת פחמימות 1.06 (רווח בר-סמך 95%, 1.01-1.12 P=0.04), עבור ניקוד דיאטה לא בריאה דלת שומן ו-0.89 (רווח בר-סמך 95%, 0.85-0.93 P<0.001), עבור ניקוד דיאטה בריאה דלת שומן. הקורלציות נשארו דומות בניתוחי ריבוד ורגישות.

לסיכום, במחקר זה נמצא כי הניקוד של דיאטות נטולות פחמימות ודיאטות נטולות שומן לא היה קשור עם סך התמותה. ניקוד דיאטה לא בריאה דלת פחמימות ושומן נמצא קשור עם סך תמותה גבוה יותר ואילו ניקוד דיאטה בריאה דלת פחמימה ודיאטה בריאה דלת שומן נקשר עם סך תמותה נמוך יותר. הממצאים הללו מרמזים כי ייתכן והקשר בין דיאטות דלות פחמימה ודלות שומן לבין תמותה תלוי באיכות המזונות והמקרונוטריינטים.

מקור: 

Shan, Z. et al.(2020). JAMA Internal Medicine. 10.1001/jamainternmed.2019.6980

נושאים קשורים:  דיאטה דלת שומן.,  דיאטה דלת פחמימה,  תמותה,  תזונה,  מחקרים
תגובות