פגיעה תפקודית

מדדים פרוגנוסטיים לכאב ונכות תפקודית בילדים ומתבגרים עם כאב תמידי

חוקרים זיהו מדדים פרוגנוסטיים לכאב ונכות בילדים, אך טוענים שיש מקום לחקירה נוספת

מטרת החוקרים הייתה לבדוק את המדדים הפרוגנוסטיים לכאב ופגיעה תפקודית, בילדים ו/או מתבגרים הסובלים מכאב באופן תמידי.

החוקרים הגדירו שהמחקרים שיכללו בסקירה צריכים להיות מחקרי עוקבה פרוספקטיביים שפורסמו ועברו הערכת עמיתים. הם וידאו כי המחקרים עוסקים בילדים ו/או מתבגרים עם כאב תמידי בתחילת המחקר, בהם דווח על מדד פרוגנוסטי אחד לפחות ועל הקשר שלו לכאב או פגיעה תפקודית, לפחות חודש לאחר תחילת המחקר. שני סוקרים העריכו באופן בלתי תלוי אחד בשני את כשירות המחקר, ביצעו חילוץ נתונים ועברו בעצמם הערכת איכות. החוקרים המשיכו וביצעו מטה-אנליזות, כאשר דווח על מדד פרוגנוסטי מסוים בשני מחקרים או יותר.

החוקרים מצאו כי מתוך 10,992 מחקרים שזוהו בחיפוש במאגרי מידע ממחושבים, 18 התאימו להיכלל בסקירה. במסגרת אותם מחקרים, נבדקו 62 מדדים פרוגנוסטיים פוטנציאליים. באשר למטה-אנליזה, לא מצאו החוקרים מספיק מידע בתנאים קליניים. החוקרים בדקו שילובים רבים של זמני מעקב ותוצאים, אך גילו מחקרים בודדים בלבד שדיווחו על קשרים חיוביים מסוימים בין גיל מבוגר יותר, עוצמת כאב בתחילת המחקר ופגיעה תפקודית בתחילת המחקר לבין כאב ו/או נכות. כאשר ביצעו החוקרים מטה-אנליזות למחקרים שנעשו בתנאי קהילה, מצאו כי עבור נוכחות מתמדת של כאב בתקופת מעקב בינונית (שנה), המדדים הפרוגנוסטיים היו גיל מבוגר יותר (יחס סיכויים 1.25, רווח בר-סמך 95%: 1.05-1.47), עייפות במהלך היום מדי שבוע (יחס סיכויים 1.69, רווח בר-סמך 95%: 1.14-2.51), כאב בטן מדי שבוע (יחס סיכוים 1.44, רווח בר-סמך 95%: 1.03-2.02) והתעוררות במהלך הלילה (יחס סיכוים 1.49, רווח בר-סמך 95%: 1.05-2.13). זאת ועוד, לא נמצאו מחקרים בתנאי קהילה שדיווחו על מדדים פרוגנוסטיים לפגיעה תפקודית.

החוקרים הגיעו למסקנה כי זיהו מדדים פרוגנוסטיים בעלי קשר מובהק לכאב ופגיעה תפקודית בעתיד. עם זאת, מכיוון שרק מעטים נחקרו ביותר מעבודה אחת שהינה בת השוואה, התוצאות צריכות לעבור פרשנות זהירה. לסיכום, מדדים פרוגנוסטיים מכל הספקטרום הביו-פסיכו-סוציאלי הינם חשובים ויש לקחת אותם בחשבון, בהתייחסות הקלינית הפדיאטרית לכאב. עם זאת, רוב המדדים שמומחים הסכימו עליהם בעבר, לא עברו הערכה בעוקבות פרוספקטיביות נכון להיום. הממצאים יכולים לעזור לתעדף את המידע שיש לאסוף במהלך הערכות קליניות של ילדים המתייצגים עם כאב, בהקשר לתוצאים של הכאב והפגיעה התפקודית.

מקור: 

Pate, J. W. et al. (2020). European Journal of Pain; 24(4); 722-741. https://doi.org/10.1002/ejp.1539

נושאים קשורים:  פגיעה תפקודית,  כאב מתמשך,  ילדים,  מתבגרים,  מטה-אנליזה,  מדדים פרוגנוסטיים,  מחקרים
תגובות