מחקרים - נגיף הקורונה

שיעור גבוה של מטופלים עם SARS-CoV-2 מאובחנים עם פתוגנים נשימתיים אחרים

מחקר שבוצע בקליפורניה מדגים כי המצאות פתוגן ריאתי שאינו SARS-CoV-2 אינו שולל הימצאות SARS-CoV-2 וכי ככלל היישומיות הקלינית של איתור פתוגנים אלה אינה גבוהה

21.04.2020, 12:35

נכון לתחילת חודש אפריל 2020, נגיף ה-SARS-CoV-2 גרם לקרוב למיליון מקרים של מחלת COVID-19 ומעל 50 אלף מקרי תמותה ברחבי העולם. בתחילת ההתפרצות דווח בסין כי השיעור של זיהומים ריאתיים אחרים במקביל לזיהום ב-SARS-Cov-2 הינו נמוך. לפיכך, במידה ומטופל חיובי לפתוגן אחר, הסבירות שיש לו SARS-Cov-2 היא נמוכה.

במחקר זה שפורסם ב-JAMA, החוקרים בחנו את השיעור של הדבקה בו-זמנית (co-infection) ב-SARS-Cov-2 יחד עם פתוגנים נשימתיים אחרים בצפון קליפורניה.

החוקרים ביצעו בדיקות PCR לאיתור הפתוגנים השונים מדגימות שנלקחו באמצעות משטח נאזו-פרינגיאלי ממטופלים עם תסמינים שונים ובכלל זה שיעול, חום וקוצר נשימה. בנוסף לבדיקת הדגימות ל-SARS-CoV-2 נבדקו פתוגנים כדוגמת שפעת A/B,יRSV, וירוסי קורונה אחרים, אדנווירוס, פרה-אינפלואנזה 1-4, רינווירוס, אנטרווירוס, כלמידיה פנומוניה, מיקופלזמה פנומוניה ומטה-פנומווירוס הומני.

במחקר נכללו 1,217 דגימות מ-1,206 מטופלים. 116 מתוך 1,217 (9.5%) מהדגימות היו חיוביות ל-SARS-CoV-2 ו-318 (26.1%) היו חיוביות ליותר מפתוגן אחד שאינו SARS-CoV-2.

מתוך 116 הדגימות החיוביות ל-SARS-CoV-2,י20.7% היו חיוביות לעוד פתוגן אחד לפחות לעומת 294 דגימות מתוך 1,101 (26.7%) שהיו שליליות לקורונה. הזיהומים הנפוצים ביותר יחד עם SARS-CoV-2 היו רינווירוס/אנטרווירוס (6.9%), RSVי(5.2%) ווירוסים אחרים ממשפחת הקורונה (4.3%).

לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בשיעור של פתוגנים שאינם SARS-CoV-2 לבין דגימות חיוביות או שליליות ל-SARS-CoV-2. לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בגיל המטופלים שאובחנו רק עם SARS-CoV-2 ומטופלים שאובחנו עם זיהומים נוספים במקביל.

החוקרים מסכמים כי שיעור גבוה של אנשים עם SARS-CoV-2 מאובחנים עם פתוגנים נשימתיים נוספים וכי אין הבדל מובהק סטטיסטית בשיעור של SARS-CoV-2 בין אנשים עם או ללא פתוגנים אחרים. הנוכחות של פתוגן שאינו SARS-CoV-2 אינה מבטיחה כלל שלמטופל אין גם SARS-CoV-2. החוקרים סבורים כי בדיקת מטופלים לפתוגנים שאינם SARS-CoV-2 אינה בעלת משמעות קלינית פרט למקרים בהם זיהוי הפתוגן ישנה את ניהול החולים.

מקור: 

Kim, D. et al. (2020) JAMA. doi:10.1001/jama.2020.6266

נושאים קשורים:  קורונה,  פתוגנים נשימתיים,  זיהום מקביל,  מן הספרות,  נגיף הקורונה,  מחקרים
תגובות