הודעות הוועד

עידוד בבידוד

ועד האיגוד הקים את צווץ "עידוד בבידוד" שמטרתו לשמור על קשר רציף עם חברים שאובחנו כחולי קורונה

נושאים קשורים:  הודעות הוועד
תגובות