בקרת עיכוב

אילו שינויים מתרחשים במטבוליזם של גלוקוז במוח אצל גברים עם השמנת יתר?

החוקרים ביצעו סריקות PET FDG במטרה להשוות את המטבוליזם של גלוקוז במוח של גברים עם השמנת יתר וגברים ללא השמנת יתר במצבי גירוי מזון שונים ומצאו הבדלים משמעותיים

השמנה, גנטיקה וסביבה בנורבגיה. אילוסטרציה

השמנת יתר קשורה לפגיעה בבקרת העיכוב על צריכת מזון. החוקרים שיערו כי המעגל הנוירונלי האחראי על עיכוב הדחף לצריכת מזון הוא פגוע בקרב מטופלים עם השמנת יתר. במחקר הנוכחי, החוקרים בדקו האם גברים עם השמנת יתר מציגים תגובות מוחיות שונות במהלך ניסיון עיכוב קוגניטיבי של דחף בזמן חשיפה לרמזים של מזון.

החוקרים השוו בין 16 גברים עם השמנת יתר (גיל 32 ± 8.7, BMIי[body mass index]י= 38.6 ± 7.2) ל-11 גברים ללא השמנת יתר (BMIי= 24.2 ± 2.5 תואמים בגיל) באמצעות PETי(positron emission tomography) ו-FDG (fluorodeoxyglucose). החוקרים העריכו את המטבוליזם של גלוקוז במצב מניעת מזון: ללא גירוי מזון, גירוי מזון ללא עיכוב (NI – no inhibition), וגירוי מזון עם ניסיון לעיכוב (AI – attempted inhibition), כאשר כל אחד בוצע ביום נפרד. החוקרים הציגו למטופלים את המזונות המועדפים עליהם לפני ואחרי הזרקת FDG במשך 40 דקות. לצורך בדיקת ה-AI, המשתתפים התבקשו לנסות לעכב את החשק שלהם למזונות שהוצגו בפניהם. בנוסף, החוקרים ביקשו מהמשתתפים לתעד את הרעב והחשק שלהם לאוכל.

תוצאות המחקר חשפו כי גירוי מזון בהשוואה להיעדר גירוי העלה את המטבוליזם של גלוקוז בגירוסים הפרונטליים התחתונים והעליונים, ברשת ברירת המחדל (Default mode network) ובצרבלום, בשתי הקבוצות. בנוסף, נמצא כי בשתי הקבוצות, AI בהשוואה ל-NI דיכא את המטבוליזם ב-subgenual anterior cingulate הימני, באזורים האורביטו-פרונטליים, באינסולה משני הצדדים ובגירוס הטמפורלי.

החוקרים זיהו השפעת אינטראקציית גירוי-לפי-קבוצה בקבוצת המטופלים עם השמנת יתר (אך לא אצל קבוצת הביקורת) שהראתה עליה במטבוליזם ב-pregenual anterior cingulate cortexי(pgACC) וב-Caudate בזמן AI ביחס ל-NI. כמו כן, השינויים בדחף למזון מ-NI ל-AI היו בקורלציה שלילית לשינויים במטבוליזם ב-pgACC/ caudate בקבוצת השמנת היתר, אך לא בקבוצת הביקורת.

החוקרים הסיקו כי גברים עם השמנת יתר הראו הפעלה מוגבר ב-pgACC/caudate, שהם אזורים המעורבים בוויסות עצמי ורגשות/תגמול, בזמן AI. הקשרים ההתנהגותיים מציעים כי AI מוצלח הוא תהליך פעיל הדורש יותר אנרגיה בקרב גברים עם השמנת יתר, אך לא בקרב גברים ללא השמנת יתר. המאמץ הנוסף הנדרש להעלאת השליטה הקוגניטיבית בתגובה לגירוי של מזון בקרב גברים עם השמנת יתר בהשוואה לגברים ללא השמנת יתר עשויה לתרום לאותה התנהגות של חוסר שליטה באכילה.

מקור: 

Wang, G-J. et al. (2020) International Journal of Obesity 44.

נושאים קשורים:  בקרת עיכוב,  גירוי מזון,  מטבוליזם של גלוקוז,  דחף למזון,  מחקרים
תגובות