הפרעת קשב

פרמטרים קוגניטיביים של ADHD בקרב ילדים ובני נוער בעלי אינטליגנציה גבוהה

הוכח כי אין קשר בין ציון IQ לבין רמות תפקודים קוגניטיביים ב-ADHD

פעוטה משחקת בטאבלט. "על ההורים למנוע חשיפה של ילדים מתחת גיל שנתיים לכל סוגי המסכים". אילוסטרציה

ישנו ויכוח מתמשך לגבי השאלה האם ADHDי(attention-deficit hyperactivity disorder) מתייצג באופן דומה באנשים בעלי אינטליגנציה גבוהה בהשוואה לאנשים בעלי אינטליגנציה ממוצעת. מטרת מחקר זה הייתה לבחון פרמטרים קוגניטיביים של ADHD בילדים ומתבגרים בעלי אינטליגנציה גבוהה, אשר מאובחנים בהפרעת קשב זו.

המחקר כלל שני מדגמים נפרדים (n=204 ו-n=84) שהורכבו מ-4 קבוצות, תוך התאמה לגיל, מגדר, חומרת הה-ADHD וציון IQ:

  • ילדים ומתבגרים עם ADHD, בעלי ציון IQ גבוה של 120 ומעלה.
  • קבוצת ביקורת ללא ADHD, בעלי אינטליגציה גבוהה.
  • משתתפים עם ADHD, בעלי אינטליגנציה ממוצעת (ציון IQ 90-110).
  • קבוצת ביקורת ללא ADHD, בעלי אינטליגנציה ממוצעת.

שני המדגמים נבחרו מתוך המאגר ההולנדי של פרויקט ה-International Multicenter ADHD Geneticsי(NeuroIMAGE) ומתוך קבוצות משתתפים בפרויקט ה-Tracking Adolescents’ Individual Lives Surveyי(TRAILS), בהתאמה, בהם נבדקה מערכת גדולה של משימות קוגניטיביות. נעשה שימוש במודלים לינאריים מעורבים על מנת לבחון את ההשפעות העיקריות של ADHD ו-IQ על ביצועים קוגניטיביים, וכן את האינטראקציה ביניהם בהקשר זה.

החוקרים מצאו כי רמת IQ לא השפיעה על ההבדלים בין קבוצת ה-ADHD לקבוצת הביקורת; עוד נמצא כי בהשוואה בין קבוצת בעלי אינטליגנציה גבוהה לבין קבוצת בעלי אינטליגנציה ממוצעת, ישנם פערים גדולים במידה שווה בין הלוקים ב-ADHD לבין אלו שאינם. נמצאו השפעות מסוימות אשר הצביעו בעיקר על קשיים קוגניטיביים קלים יותר בקרב משתתפים בעלי אינטליגנציה גבוהה הלוקים בהפרעת קשב זו. באופן כללי, ילדים ומתבגרים עם הפרעת קשב זו אשר הינם בעלי אינטליגנציה גבוהה, מתפקדים ברמה זהה למקביליהם בעלי אינטליגנציה ממוצעת.

ממצאי המחקר מראים כי הפרופיל הקוגנטיבי של ADHD דומה בין בעלי אינטלינציה גבוהה לעומת בעלי אינטליגנציה ממוצעת אשר לוקים בהפרעה זו. עם זאת, ליקויים קוגניטיביים שקשורים להפרעת קשב זו עלולים להתפספס בקלות בבעלי אינטליגנציה גבוהה בהשוואה לבעלי אינטליגנציה ממוצעת.

מקור: 

Maria Cadenas et. al (2020) J Neurodevelop Disord doi: https://doi.org/10.1186/s11689-020-9307-8

נושאים קשורים:  הפרעת קשב,  ריכוז והיפראקטיביות,  אינטליגנציה גבוהה,  מחוננות,  יוצא דופן כפול,  קוגניציה,  מחקרים
תגובות