טרשת נפוצה

אמהות לילדים עם טרשת נפוצה צורכות יותר שירותי בריאות הנפש

מאמר זה עסק בצריכת שירותי בריאות הנפש אצל אמהות לחולי טרשת נפוצה. במאמר הדגימו כי אכן יש שימוש רב אצל אוכלוסיה זו בבריאות הנפש ויש צורך שרופאי ילדים ייתנו את דעתם לבריאות הנפש של אמהות המטופלים שלהם

31.03.2020, 17:50
אמא ותינוק (אילוסטרציה)
אמא ותינוק (אילוסטרציה)

במאמר זה השוו בין הופעתן של בעיות פיזיות ונפשיות ושל השימוש בשירותי בריאות בקרב אמהות לילדים עם טרשת נפוצה לעומת אמהות עם ילדים ללא טרשת נפוצה.

באמצעות שימוש במאגר של נתונים מנהליים מבוססי אוכלוסייה מאונטריו, קנדה, החוקרים זיהו אמהות לילדים עם טרשת נפוצה ואמהות עם ילדים ללא טרשת נפוצה, שכולן היו באותו גיל בזמן הלידה, מאותו אזור, ושגיל ומין ילדיהן בעת אבחנת טרשת נפוצה היו זהים. נערכה השוואה של הימצאותן של בעיות פיזיות או הפרעות כגון שינוי במצב רוח או חרדה בין הקבוצות בשנה שבה אובחן הילד בטרשת נפוצה, וכן 5 שנים לפני האבחנה ו-5 שנים אחריה. נערכה השוואה בין מספר הביקורים אצל רופא לפני האבחנה, במהלך השנה שבה ניתנה אבחנה ולאחר האבחנה, על ידי שימוש במודלים של רגרסיה רב-משתנית עם משוואות אמידה מוכללות (GEE) מתוקננת לפי גיל האם, מצב סוציו-אקונומי, אזור מגורים ושנה.

המחקר זיהה 156 אמהות לילדים עם טרשת נפוצה ו-624 אמהות לילדים ללא טרשת נפוצה. בקרב אמהות לילדים עם טרשת נפוצה נראו בעיות פיזיות ושינויים במצב רוח בשכיחות גבוהה יותר מאשר בקרב אמהות לילדים ללא טרשת נפוצה, לפני האבחנה של ילדיהן, במהלכה ואחריה. בניתוח הרב משתני, נמצא כי בקרב אמהות לילדים עם טרשת נפוצה לא היה מספר רב יותר של ביקורים בטיפול ראשוני (ratio rate [RR] 1.04; רווח בר סמך [CI]י0.9-1.2) אבל נראתה עלייה בסיכויים לביקורים אצל פסיכיאטרים (95% CIי1.1-2.31; יחס סיכויים 1.60); שיעור הביקורים לא היה שונה בזמן שבו הם התרחשו (RR 0.66; 95% CI 0.33-1.3).

לסיכום, אמהות לילדים עם טרשת נפוצה צרכו יותר שירותי בריאות הנפש לפני ואחרי אבחנה של טרשת נפוצה אצל ילדיהן בהשוואה לאמהות לילדים ללא טרשת נפוצה. מומלץ שרופאי ילדים ייתנו דעתם לבריאות הנפשית של אמהות לילדים עם טרשת נפוצה ושל ילדיהן.

מקור: 

Ruth Ann Marrie,et al. (2020), Neurology, 94, 10.

נושאים קשורים:  טרשת נפוצה,  בריאות הנפש,  חרדה,  מחקרים
תגובות