יחס מלחי מרה/כולסטרול

יחס מלחי מרה/כולסטרול כמדד חדשני לא חודרני לפיברוזיס ושחמת הכבד

במחקר זה החוקרים מראים כי יחס מלחי מרה/כולסטרול מעשוי להוות כלי חדשני טוב לניבוי לא חודרני של פיברוזיס כבדי משמעותי ושל שחמת הכבד במטופלים עם הפטיטיס B כרוני

25.03.2020, 13:18
הפטיטיס B (אילוסטרציה)

למרות שיש מתאם בין שחמת הכבד לבין רמות מלחי המרה בסרום ורמות הכולסטרול הכולל, המשמעות הדיאגנוסטית הפוטנציאלית של יחס מלחי מרה/כולסטרול (TBA/TC) אינה ברורה. מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעריך את משמעות יחס מלחי מרה/כולסטרול באבחנה של שחמת הכבד ובאבחנה של פיברוזיס כבדי משמעותי במטופלים עם הפטיטיס B כרוני (HBV) ללא כולסטאזיס.

החוקרים כללו במחקר חתך זה 667 מטופלים עם אלקלין פוספטאז (ALP) קטן או שווה ל-1.5 פעמים של הגבול התקין העליון וגמא גלוטמיל טרנספרז (GGT) נמוך או שווה ל-3 פעמים של הגבול התקין העליון. ביופסיית כבד בוצעה ל-32 מטופלים ונעשה שימוש במדד METAVIR להערכת דרגת הפיברוזיס. סונר כבד בוצע ב-138 מטופלים ופיברוזיס משמעותי הוגדר כפיברוזיס גדול או שווה ל-F2.

החוקרים ערכו רגרסיה לוגיסטית רב-משתנית ועקומות ROC על מנת לענות על שאלות המחקר. החוקרים מצאו כי במטופלים עם שחמת היו רמות גבוהות משמעותית של מלחי מרה בסרום ויחס גבוה יותר של מלחי מרה/כולסטרול בהשוואה למטופלים ללא שחמת, לעומת זאת לאנשים עם שחמת היו ערכי כולסטרול כולל נמוכים באופן מובהק ביחס לאנשים ללא שחמת (p<0.001 לכל התוצאות). החוקרים ראו כי גם בניתוח רב משתני יחס מלחי מרה/כולסטרול היה קשור באופן עצמאי לשחמת (יחס סיכויים 1.102, רווח בר סמך 95% 1.085-1.166). השטח מתחת לגרף (AUC) של יחס מלחי מרה/כולסטרול (0.87) היה כמעט שווה למדד של יחס אספרטט אמינוטרנספרז לטסיות (APRI, AUC=0.84) ומדד פיברוזיס 4 (FIB-4, AUC=0.80). כמו כן, החוקרים מצאו כי הערך סף האופטימלי ליחס מלחי מרה/כולסטרול לאבחון שחמת הכבד הוא 2.70.

מבין המטופלים שעברו ביופסיית כבד, יחס מלחי מרה/כולסטרול היה גבוה משמעותית גם בפיברוזיס משמעותי וגם בשחמת הכבד והיה במתאם מובהק עם דרגת הפיברוזיס (p<0.001 לכל התוצאות). מעבר לכך, במטופלים שעברו סונר כבד, יחס מלחי מרה/כולסטרול נמצא קשור עם פיברוזיס משמעותי (יחס סיכויים 1.040, רווח בר סמך 95% 1.001-1.078).

לסיכום, הערכת יחס מלחי מרה/כולסטרול יכולה לשרת ככלי נוסף להערכת פיברוזיס משמעותי של הכבד ולהערכת שחמת במטופלים עם הפטיטיס B כרוני ללא כולסטאזיס.

מקור:

Yan, LT., et al. (2020) Medicine (Baltimore) 99(8): e19248. doi: 10.1097/MD.0000000000019248.

נושאים קשורים:  יחס מלחי מרה/כולסטרול,  הפטיטיס B,  שחמת הכבד,  פיברוזיס,  מחקרים
תגובות