מחקרים

מסלולי מנהיגות ברפואת משפחה אקדמית: התמקדות במיעוטים לא מיוצגים ונשים

כוח משימה שהוקם הגיע למסקנה כי התפתחות כמנהיג מועצמת מוד על ידי הקמת צוות חונכים רב מימדי ושאנשים מסויימים זקוקים לעזרה בזיהוי וגישה להזדמנויות לפיתוח מנהיגות

25.03.2020, 12:53

עמדות מנהיגות ברפואה אקדמית חסרות בגיוון גזעי ומגדרי. ב-2016, הקימה המועצה לרפואת משפחה אקדמית (CAFM) כוח משימה לפיתוח מנהיגות במטרה לתת מענה ספציפית לחוסר בגיוון בקרב תפקידי הנהגה ברפואת משפחה אקדמית, במיוחד מחסור במיעוטים לא מיוצגים ונשים.

כוח המשימה הוקם באוגוסט 2016 עם חברים מכלל הארגונים החברים ב-CAFM המייצגים את הגיוון בגזע, מגדר ותפקידים אקדמים. כוח המשימה בדק את התוכניות לפיתוח מנהיגות הקיימות, ובאמצעות קונצנזוס זיהה מסלול משותף לעבר תפקידי מפתח בהנהגה ברפואת משפחה אקדמית – יושבי ראש מחלקות, מנהלי תוכניות, מנהלי חינוך תלמידי רפואה ומנהלי מחקר.

כוח המשימה פיתח מודל המתאר מסלולים אפשריים לכמה תפקידי הנהגה ברפואת משפחה אקדמית. בנוסף, הם הוא זיהה את השימוש המכוון בצוות חונכות רב ממדי כקריטי לניווט בהצלחה במסלול למנהיגות.

ישנן הזדמנויות רבות לפיתוח מנהיגות גם בתוך וגם מחות לארגוני רפואת משפחה. עם זאת, חלק מהאנשים זקוקים לעזרה בזיהוי וגישה לאפשרויות אלה. המסלול למנהיגות אינו לינארי ומנהיגים עשויים להחזיק ביותר מתפקיד אחד בכל אחד מתחומי רפואת המשפחה. התפתחות כמנהיג מועצמת מאוד על ידי הקמת צוות חונכים רב מימדי.

מקור: 

Coe, C. et al, (2020) STFM DOI: 10.22454/FamMed.2020.545847

נושאים קשורים:  מחקרים,  המועצה לרפואת משפחה אקדמית,  כוח משימה,  מנהיגות,  מיעוטים לא מיוצגים
תגובות