מחקרים - נגיף הקורונה

מה הם המאפיינים שנראו בממצאי הדמיה בחולי קורונה לאורך שלבי המחלה?

סקירת ספרות שיטתית מספקת תובנות על אודות ממצאי ההדמיה הראשוניים של חולי COVID-19 כמו גם ממצאי ההדמיה לכל אורך המחלה

צילום חזה/ ריאות. אילוסטרציה

מידע זמין אודות מאפייני הממצאים ב-CT במחלת ה-COVID-19 מפוזרים על פני פרסומים שונים וטרם נערכה סקירה ספרותית המאחדת את הממצאים. לצורך ריכוז המידע, החוקרים ערכו חיפוש שיטתי בספרות במאגרי הנתונים PubMed ,Embase (Elsevier), Google Scholar ובמאגר הנתונים של ארגון הבריאות העולמי.

החוקרים מצאו כי בבדיקת ה-CT הראשונית, המאפיינים הידועים של COVID-19 הם הצללות מפושטות רב-אונתיות דמויות זכוכית עמומה על פני שתי הריאות (GGO). ממצאים אלה נוטים להיות בפריפריה או באזורים הפוסטריוריים, בעיקר באונות התחתונות ובשכיחות נמוכה יותר באונה הימנית האמצעית.

ממצאי הדמיה ראשוניים לא שגרתיים של קונסולידציות, המתלבשות על פני הצללות ה-GGO, יכולים להימצא במספר נמוך יותר של מקרים, בעיקר באוכלוסיה המזדקנת.

התעבות ספטלית, ברוכיאקטזיות, התעבות פלאורלית ומעורבות סאב-פלאורלית מהוות ממצאים פחות שכיחים ויכולות להימצא בעיקר בשלביה המאוחרים של המחלה.

סימנים כגון תפליט פלאורלי, תפליט פריקרדיאלי, לימפדנופתיה, קאביטציות, סימן CT של הילה (CT halo sign) וחזה אוויר אינם נפוצים אך יכולים להיות מודגמים במצב של התקדמות המחלה.

החוקרים מראים כי בדיקות CT ביקורת בשלבי הביניים של המחלה מדגימות עלייה במספר ובגודל של הצללות ה-GGO והתקדמות פרוגרסיבית שלהן לקונסולידציות מולטי-פוקליות, התעבות ספטלית והתהוות של תבנית "crazy paving".

הממצאים החמורים ביותר מופיעים בבדיקת ה-CT כעשרה ימים לאחר הופעת הסימפטומים. הופעת סינדרום מצוקה נשימתית חריפה (ARDS) מהווה את ההתוויה הנפוצה ביותר להעברת המטופל עם COVID-19 למחלקת טיפול נמרץ ומהווה את הסיבה העיקרית לתמותה בחולים אלה.

ממצאי הדמיה הנמצאים בהתאמה לשיפור קליני מתרחשים לאחר שבועיים של מחלה וכוללים היעלמות הדרגתית של קונסולידציות והפחתה במספר הנגעים הריאתיים ובמספר האונות המעורבות.

לסיכום, סקירה שיטתית זו של הממצאים הספרותיים מספקת תובנות אודות ממצאי ההדמיה הראשוניים של חולי COVID-19 כמו גם ממצאי ההדמיה לכל אורך המחלה.

מקור:

Salehi, S., et al. (2020) American Journal of Roentgenology: doi: 10.2214/AJR.20.23034.

נושאים קשורים:  נגיף הקורונה,  הדמיה,  CT,  חדשות,  מחלות זיהומיות,  קורונה,  19-COVID,  מחקרים
תגובות