פגיעה קוגניטיבית

גורמים התורמים לאיכות חיים הקשורה לבריאות בטרשת נפוצה

חוקרים סבורים כי סימפטומים פסיכו-פתולוגיים הינם בעלי השפעה משמעותית על איכות החיים בחולי טרשת נפוצה, עם הבדל בין המגדרים

17.03.2020, 18:07

ידוע כי איכות החיים הקשורה לבריאות הינה נמוכה יותר בחולי טרשת נפוצה, בהשוואה לאוכלוסייה הבריאה. זאת משום שסימפטומים פסיכולוגיים הנלווים למחלה הם בעלי השפעה משמעותית על איכות החיים של החולים. עם זאת, ישנו מידע מנוגד בנוגע לסוגיה זו.

מטרת החוקרים הייתה להעריך את מידת התרומה של התכונות הסוציו-דמוגרפיות, ההשכלה, העייפות, הדיכאון והפגיעה הקוגניטיבית של המטופלים, על איכות החיים הקשורה לבריאות. החוקרים העריכו את כלל העוקבה, כולל גם השוואה בין המגדרים.

החוקרים אספו 322 חולי טרשת נפוצה התקפית-הפוגתית וביקשו מהם למלא את השאלונים הבאים: Fatigue Impact Scale, Beck Depression Inventory, MS Quality of Life‐54. במקביל, העריכו החוקרים את הפגיעה הקוגניטיבית באמצעות מבחן ה-BICAMSי(Brief International Cognitive Assessment for MS). הנתונים על המטופלים נלקחו מרישום הטרשת הנפוצה של המרפאה או מתיקים של מטופלים.

החוקרים מצאו כי דכאון ועייפות היו בו זמנית בעלי ההשפעה האיתנה ביותר על איכות החיים הכוללת הקשורה לבריאות, כמו גם על כל מרכיב נתון שלה. כאשר החוקרים העריכו את כלל העוקבה, מצאו כי גורמים אחרים היו בעלי השפעה מעטה בלבד על חלק מהמרכיבים. בהשוואה בין המגדרים, נמצאו הבדלים ב-10 תחומים.

החוקרים הגיעו למסקנה כי סימפטומים פסיכו-פתולוגיים הינם בעלי השפעה חזקה יותר על איכות החיים הקשורה לבריאות של חולי טרשת נפוצה, מאשר הפגיעה הפיזית. בנוסף, סימפטומים אלו משפיעים על איכות החיים של גברים ונשים בעוצמה שונה. עובדות אלו מעוררות את הצורך בטיפול מורכב ומותאם אישית במחלה. כמו כן, מחקר זה הינו הראשון שמראה הבדלים בין המגדרים בהקשר זה.

מקור: 

Biernacki, T. et al. (2019). Brain and Behavior. 9(12) https://doi.org/10.1002/brb3.1466

נושאים קשורים:  פגיעה קוגניטיבית,  דכאון,  עייפות,  טרשת נפוצה,  איכות חיים,  הבדלי מגדר,  מחקרים
תגובות