מחקרים

בטיחות ויעילות לטווח ארוך בטיפול עם ברודלומאב בפסוריאזיס

במסגרת מחקר זה התבצע מעקב ארוך אחר מטופלים עם ברודלומאב אשר הראה תוצאות חיוביות

16.03.2020, 14:57
טיפול לפסוריאזיס. אילוסטרציה

בניסויים מבוקרי הקצאה אקראית נמצאה היעילות והבטיחות של ברודלומאב במטופלים עם ספחת מתונה עד חמורה. מטרת המחקר הייתה להעריך את היעילות והבטיחות של ברודלומאב במהלך 120 שבועות טיפול במסגרת ניסוי AMAGINE-2.

המטופלים טופלו עם אוסטקינומאב במשך 52 שבועות, ולאחר מכן עם ברודלומאב 210 מיליגרם מדי שבועיים. נתונים לגבי היעילות דווחו לאורך 120 שבועות בהתאם לתצפיות.

מבין המשתתפים אשר טופלו עם 210 מיליגרם ברודלומאב מדי שבועיים, 84.4%, 75.6%, ו-61.1% השיגו שיפור של 75%, 90% ו-100% מהמצב הבסיסי על פי אינדקס ה-Psoriasis Area and Severity לאחר 120 שבועות טיפול, בהתאמה.

משתתפים שטופלו עם 120 מיליגרם ברודלומאב מדי שבועיים לאחר קבלת אוסטקינומאב במשך 52 שבועות השיגו שיפור דומה במצב העור כמו מטופלים אשר טופלו עם 210 מיליגרם ברודלומאב בלבד מדי שבועיים.

המחקר היה מוגבל בעקבות מספר רב של הפסקות טיפול לקראת סוף המחקר (31% בששת החודשים האחרונים). מסקנת החוקרים הייתה שברודלומאב נסבל היטב והראתה יעילות במשך מעל לשנתיים.

מקור: 

Luis Puig et. al (2020)  Journal of the American Academy of Dermatology 

נושאים קשורים:  מחקרים,  ברודלומאב,  יעילות,  השפעה לזמן ארוך,  ספחת,  בטיחות
תגובות