חוש ריח

איך הפסקת עישון משפיעה על חוש הריח?

החוקרים בדקו את יכולות ההרחה של 28 משתתפים לפני שהפסיקו לעשן ופעם נוספת 45 ימים לאחר הפסקת העישון ומצאו שיפור בכל המדדים שנבדקו ומצאו גם כי מידת השיפור תלויה במשך העישון

12.03.2020, 11:43
חוש הריח. ליותר מ-4% מהנשים השמאליות יש חוש ריח תקין לגמרי אף שהן נעדרות פקעות הרחה. אילוסטרציה

מטרת המחקר הייתה לבחון את השינויים בתפקוד מערכת הריח לאחר הפסקת עישון. החוקרים ביצעו מחקר חתך שכלל 28 מתנדבים שפנו אל היחידה להפסקת עישון בבית החולים.

המשתתפים במחקר עברו מבחנים להערכת תפקוד ההרחה לפני הפסקת העישון ופעם נוספת 45 ימים לאחר הפסקת העישון. בנוסף, החוקרים ציינו את משך העישון ומספר הסיגריות ליום.

תוצאות המחקר הראו כי משך העישון הממוצע היה 25.5 ± 12 שנים ומספר הסיגריות הממוצע ליום היה 21.6 ± 6.6. החוקרים מצאו שיפור מובהק ביכולת ההבחנה של ריחות, זיהוי ריחות וציוני TDI (כלומר, הציון הכולל של מבחני סף ההרחה, הבחנה בין ריחות וזיהוי ריחות) לאחר 45 ימים מהפסקת העישון (P=0.003, P=0.002 ו-P<0.001, בהתאמה). בנוסף, החוקרים מצאו קורלציה שלילית מובהקת בין משך העישון לבין מבחני ההרחה Sniffin’ Sticks שבוצעו לאחר הפסקת העישון, כלומר יכולת הבחנה בין ריחות, זיהוי ריחות ו-TDIי(P=0.008, P=0.002, P=0.001, בהתאמה).

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

החוקרים מצאו שיפור מובהק ביכולת ההבחנה בין ריחות, בזיהוי הריחות ובציוני TDI אצל מטופלים לאחר שהפסיקו לעשן. עם זאת, השיפור נמצא קשור באופן הפוך למשך העישון, מה שמצביע על כך שמשך עישון ארוך יותר עשוי להוביל לשיפור פחות משמעותי בתפקודי ההרחה לאחר הפסקת עישון.

מקור: 

Dinc, S.A. et al. (2020) The Laryngoscope 130,2.

נושאים קשורים:  חוש ריח,  עישון,  הפסקת עישון,  מחקרים
תגובות