קבוצות אתניות

גורמים אתניים וסוציו-אקונומיים הקשורים לסיכון לחלות בטרשת נפוצה

חוקרים סבורים כי חשיפות סביבתיות שונות משפיעות באופן שונה על הסיכוי לחלות בטרשת נפוצה בקרב קבוצות אתניות שונות

10.03.2020, 17:54
בתי שיכונים בקריית מלאכי, עוני בישראל (צילום: אילוסטרציה)

עד כה, החקר האפידמיולוגי על טרשת נפוצה בוצע בעיקר על אוכלוסיות מוגבלות מבחינת אתניות ומדדים סוציו-אקונומיים. נכון להיום, ההשפעות על הסיכון לחלות במחלה לא נחקרו באוכלוסיות לא לבנות שנבחרו פרוספקטיבית. החוקרים הציבו לעצמם מטרה לחקור את השפעתם של גורמי סיכון שכבר תוארו בעבר על הסיכון לחלות בטרשת נפוצה, באוכלוסיות מגוונות מבחינה אתנית.

החוקרים עיצבו מחקר מקרה ביקורת מקונן, על סמך רשומות רפואיות של מעל ל-1 מיליון נבדקים, כאשר יותר מ-50% מהם מגדירים את עצמם כשחורים, אסייתיים או חלק ממיעוט אתני כלשהו. החוקרים השוו מקרים של טרשת נפוצה, בהתאמה לפי גיל ומגדר, לנבדקי בקרה (ביחס של 1:4), כמו גם לעוקבה גדולה ללא התאמה. החוקרים הגדירו את יחס הסיכויים לחלות בטרשת נפוצה בהתאם לחשיפה המעניינת, ויצרו מודל רב-משתנים שכולל את כל החשיפות. בנוסף, החוקרים לקחו בחשבון את האינטראקציות הפוטנציאליות בין הזוגות, כאשר בשניהם הייתה אינדיקציה להשפעה משמעותית.

החוקרים הכלילו במחקר סך של 1,344 מקרים מאומתים של טרשת נפוצה. נמצא כי הסיכוי היחסי לחלות בטרשת נפוצה בקרב נבדקים שחורים מתחת לגיל 40 היה 1.15 (רווח בר סמך 95%: 0.81-1.62), בהשוואה ללבנים. הסיכויים לטרשת נפוצה בקרב שחורים, אסייתיים ובני מיעוטים אחרים במעשנים פעילים (יחס סיכויים של 1.71, רווח בר סמך 95%: 1.24-2.31) ובמעשנים לשעבר (יחס סיכויים של 2.83, רווח בר סמך 95%: 2.14-3.72), היו משמעותית גבוהים יותר בהשוואה ללבנים (יחס סיכויים של 1.09, רווח בר סמך 95%: 0.88-1.34 במעשנים פעילים, ויחס סיכויים של 1.44, רווח בר סמך 95%: 1.19-1.74 במעשנים לשעבר). זאת ועוד, נוכחות של מונונוקלאוזיס זיהומי בעבר נמצאה קשורה ליחס סיכויים מוגבר לטרשת נפוצה בשחורים (יחס סיכויים של 4.94, רווח בר סמך 95%: 1.23-17.89). נצפתה גם עלייה בסיכוי לחלות בחמישון הכי פחות מקופח (יחס סיכויים של 2.46, רווח בר סמך 95%: 1.4-4.24), אך לא נצפתה השפעה כזאת בקרב החמישונים המקופחים.

החוקרים הגיעו למסקנה כי העוקבה שביצעו מספקת מידע חדשני על גורמים המגדילים באופן פוטנציאלי את הנטייה לחלות בטרשת נפוצה, בקרב אוכלוסייה מגוונת, כאשר שליש מהם חיים בעוני. כמו כן, חשיפות סביבתיות הינן בעלות סיכון שונה בקרב מוצאים אתניים שונים.

מקור: 

Dobson, R. et al. (2020). Annals of Neurology. https://doi.org/10.1002/ana.25688

נושאים קשורים:  קבוצות אתניות,  בני מיעוט,  טרשת נפוצה,  עוני,  מחקרים
תגובות