סוף החיים

מודל חדש מעלה את שיעור המטופלים הסופניים החותמים על תכנון טיפול מתקדם

החוקרים הדגימו מודל קבלת החלטות משותפת הכולל שיח של אונקולוגים ורופאים מומחים ברפואה פליאטיבית עם מטופלים עם מחלת סרטן מתקדמת שהצליח להעלות את שיעורי התיעוד של הנחיות רפואיות מקדימות

03.03.2020, 18:04

תקשורת לגבי הנחיות לא לבצע החייאה (DNR – do not resuscitate) ומתן תמיכה מלאכותית של תזונה ונוזלים (ANH – artificial nutrition and hydration) בסוף החיים היא מרכיב מרכזי בהנחיות טיפול מתקדם (ACP – advanced care planning) והכרחית עבור מטופלים עם מחלת סרטן מתקדמת בכדי שיקבלו את טיפול התואם את רצונותיהם. מודל ה-SOPי(Shared decision making with Oncologists and Palliative care specialists), מודל קבלת החלטות משותפת ע"י אונקולוגים ומומחים ברפואה פליאטיבית, נוצר במטרה להעלות את שיעורי תיעוד ההעדפות של מטופלים עם מחלת סרטן מתקדמת בנוגע ל-DNR ו-ANH.

מודל ה-SOP הוטמע במרכז רפואי ארצי לטיפול בסרטן בטיוואן החל מספטמבר 2016 עד אוגוסט 2018 עבור מטופלים עם מחלת סרטן מתקדמת שהגיעו לביקור במרפאות החוץ האונקולוגיות. המסגרת של הטמעת המודל הייתה על בסיס המודל של קבלת החלטות משותפת כ"בחירה לדבר" שיזמו האונקולוגים עם "שיחה פתוחה" ו"שיחת קבלת החלטות" שבוצעו ע"י הרופאים המומחים ברפואה פליאטיבית.

מתוך 375 מטופלים מתאימים, 255 מטופלים (68%) השתתפו בבדיקת המודל. הגיל הממוצע של המשתתפים היה 68.5 ± 14.7 שנים (ממוצע ± סטיית תקן). בהשוואה ל-52.3% שיעורי תיעוד של DNR בקרב מטופלים עם מחלת סרטן מתקדמת בבית החולים, שיעור התיעוד עלה ל-80.9% (206/255) לאחר השיחה כפי שבוצעה במודל של החוקרים. בנוסף, החוקרים מצאו כי רק 6.67% (n=17) מהמשתתפים במחקר תיעדו את ההעדפות שלהם בנוגע ל-ANH לאחר יישום המודל.

במסגרת מודל של רגרסיה לוגיסטית, החוקרים מצאו כי הגורם הקשור המובהק סטטיסטי היחיד לשיעור תיעוד גבוה של DNR היה סטטוס Eastern Cooperative Oncology Group Performance ירוד.

החוקרים הסיקו כי מודל SOP העלה באופן מובהק את שיעורי התיעוד של DNR בקרב מטופלים על מחלת סרטן מתקדמת במחקר הפיילוט הנוכחי. בנוסף, הם סברו כי הפצת המודל יכולה לעזור למטופלים לקבל את טיפול התואם את הרצונות שלהם והוא יכול להיות שימושי במדינות שיש להן חוקים הנוגעים ל-ACP.

מקור: 

Huang, H.L. et al. (2020) BMC Palliative Care 19.

נושאים קשורים:  סוף החיים,  סרטן מתקדם,  תכנון טיפול מתקדם,  קבלת החלטות משותפת,  מחקרים
תגובות