מחקרים

גישת המטולוגים של ילדים להשתלת מח עצם בתור טיפול באנמיה חרמשית

חוקרים מדגישים את המשמעות המכרעת של הגישה של הרופא המטפל בנוגע להשתלת מח עצם כטיפול באנמיה חרמשית

השתלת מח עצם. אילוסטרציה

כבר מתקופת הילדות המוקדמת, מטופלים עם אנמיה חרמשית (שהינה קבוצה של הפרעות גנטיות ביצירת ההמוגלובין, המאופיינות על ידי מוטציה בחלבון ההמוגלובין בשם HBB E7V, עם יצירה של המוגלובין מסוג HbS) נמצאים בסיכון לאירועים מתישים ואף מסכני חיים. על אף התחלואה והתמותה הגבוהות במחלה זו, השתלת מח עצם (שמהווה טיפול מרפא עבור המחלה) עדיין לא נמצאת בשימוש מספק. מסתבר כי מגוון גורמים, כולל הזמינות הנמוכה של תורמים מתאימים, משחקים תפקיד במגמה זו. עם זאת, הגורמים הללו לא מסבירים באופן מלא את התדירות הנמוכה של יישום טיפול זה.

מטרת החוקרים הייתה לזהות את הגישות השונות של המטולוגים של ילדים בנוגע להשתלת מח עצם כטיפול באנמיה חרמשית. בנוסף, ביקשו לתאר את ההשפעה של הגישות הללו על הנטייה לדון בהשתלה כאופציה טיפולית, עם משפחות של ילדים עם אנמיה חרמשית.

החוקרים ערכו סקר לאומי בקרב המטולוגים של ילדים בארצות הברית, בין פברואר למאי, 2016. 287 סקרים נכללו באנליזה הסופית (רף השבה של 20%). החוקרים מצאו כי בממוצע, העונים על הסקר דיווחו על יידוע של 42% מהמשפחות בנוגע לאפשרות של השתלת מח עצם כאופציה טיפולית (סך הכל 248, רווח בר-סמך 95%: 38-46). התברר כי הגישות השונות של הרופאים המטפלים בנוגע לעלות והבטיחות של השתלת מח עצם היו קשורות לנטייה שלהם כן או לא לדון באפשרות עם המשפחות.

החוקרים הגיעו למסקנה כי הגישה של רופאים מטפלים ומידת ההפניה לטיפול הינם חלק מהסיבה לשימוש המועט יחסית בהשתלת מח עצם, כטיפול עבור אוכלוסיית החולים באנמיה חרמשית.

מקור: 

Stallings, A. M. et al. (2019). British Journal of Haematology. https://doi.org/10.1111/bjh.16248

נושאים קשורים:  מחקרים,  השתלת מח עצם,  אנמיה חרמשית
תגובות