סרטן מתקדם

האם יחס CRP/Alb יכול לנבא בצורה מדויקת את הפרוגנוזה של מטופלים עם סרטן מתקדם המקבלים טיפול פליאטיבי?

החוקרים הצליחו להראות כי יחס CRP/Alb מצליח לנבא פרוגנוזה של מטופלים עם סרטן מתקדם במסגרת טיפול פליאטיבי באופן שאינו נופל מהאינדקסים הנמצאים כיום בשימוש, וכי שילוב שלו יחד עם האינדקסים מניב יכולת ניבוי גבוהה יותר

בעבר דווח כי יחס CRP/Albי(C-reactive protein/ albumin) יכול לשמש כגורם פרוגנוסטי להערכת ההישרדות של מטופלים עם מגוון סוגי סרטן. עם זאת, לא ברור מה ההשפעה הפרוגנוסטית שלו בקרב מטופלים עם סרטן מתקדם המקבלים טיפול פליאטיבי.

במחקר הנוכחי בדקו את הערך הפרוגנוסטי של יחס CRP/Alb, והשוו אותו ל-GPSי(Glasgow Prognostic Score) ול-PPIי(Palliative Prognostic Index) במסגרת עוקבה של מטופלים עם סרטן מתקדם שקיבלו טיפול פליאטיבי.

החוקרים ניתחו באופן רטרוספקטיבי מידע מתוך רשומות רפואיות של 262 מטופלים מתאימים שנפטרו כתוצאה ממחלת סרטן מתקדמת בין ה-1 בפברואר 2013 ל-30 בדצמבר 2017 ביחידה לטיפול פליאטיבי ב-Fudan University Shanghai Cancer Center.

תוצאות המחקר חשפו באמצעות אנליזה חד משתנית, כי יחס CRP/Alb ≥ 1.31 (יחס הסיכונים 2.33 [1.78-3.05], p<0.001) יכול לנבא פרוגנוזה ירודה. בנוסף, באמצעות אנליזה רב משתנית, החוקרים מצאו כי יחס CRP/Alb (יחס הסיכונים 2.09 [1.54-2.84], p<0.001),יGPS (יחס הסיכונים 1.81 [1.07-3.07], p<0.001) ו-PPI (יחס הסיכונים 3.35 [2.25-4.99], p<0.001) הם משתנים בלתי תלויים המנבאים פרוגנוזה.

על מנת להשוות את יכולה ההבחנה של CRP/Alb לעומת יתר האינדקסים להערכת פרוגנוזה במסגרת טיפול פליאטיבי, החוקרים בדקו את ה-C סטטיסטי, אינדקס שיפור הבחנה אינטגרטיבי, אינדקס סיווג מחדש כולל ועקומות ROCי(receiver operating characteristic), ומצאו כי יחס CRP/Albי(C-סטטיסטי 0.64 [0.61-0.68]) הצליח להבדיל מטופלים עם סרטן מתקדם עם הישרדות שונה, באופן דומה ליכולת של GPSי(C-סטטיסטי 0.63 [0.59-0.66]) ושל PPIי(C-סטטיסטי 0.64 [0.60-0.68]). בנוסף, החוקרים מצאו כי שילוב של מספר אינדקסים פרוגנוסטיים הוביל ליכולת הבחנה גבוהה יותר בהשוואה לשימוש בכל אינדקס ניבוי בנפרד (C-סטטיסטי 0.69 [0.66-0.73], p<0.001).

תוצאות המחקר הנוכחי הראו כי יחס CRP/Alb יכול לשמש כגורם מנבא מבטיח לניבוי ההישרדות של מטופלים עם סרטן מתקדם במסגרת טיפול פליאטיבי. השילוב של המדדים האובייקטיבים יחד עם האינדקסים הסובייקטיביים משפר את דיוק ניבוי הפרוגנוזה.

מקור: 

Zhang, J. et al. (2019) Journal of Palliative Medicine 22,12.

נושאים קשורים:  סרטן מתקדם,  פרוגנוזה,  הישרדות,  אינדקסים,  CRP,  אלבומין,  מחקרים
תגובות