תסמונת מטבולית

הקשר בין דפוסים שונים של השמנת יתר לבין סמנים של תוצאים גרועים באק"ג

נראה קשר בין דפוסי השמנה שונים לבין סמנים שיכולים להעיד על תחלואה במטופלים ללא מחלות קרדיווסקולריות. ממצאים אלו מעלים ספק בנוגע להנחה שהשמנת יתר ללא תחלואה מטבולית הוא מצב בריא

25.02.2020, 17:54
בדיקת אק"ג, בעיות לב (צילום: אילוסטרציה)

במחקר זה שאפו החוקרים לבדוק את הקשר בין השמנת יתר ללא תחלואה מטבולית נלווית לבין דפוסים שונים של השמנת יתר לבין סמנים של אק"ג בשביל להבין את הבסיס מאחורי התחלואה הלבבית המוגברת שקשורה בחלק מהדפוסים של השמנת יתר.

37,000 משתתפים (בגיל ממוצע של 13.6 ± 58.7, 52% נשים) ללא מחלה קרדיווסקולרית מהמחקר NHANES IIIי(National Health and Nutrition Examination Survey) נכללו במחקר. נעשה שימוש ברגרסיה לוגיסטית בשביל לבדוק את קשר החתך בין דפוסים שונים של השמנת יתר (ללא השמנה וללא תסמונת מטבולית כייחוס), ללא השמנה ועם תחלואה מטבולית, עם השמנה וללא תחלואה מטבולית ועם השמנה ותחלואה מטבולית) לבין סמנים שונים באק"ג (מרווח PR, משך גל P, משך גל QRS, מרווח QT).

בכל הדפוסים שנבדקו, בהשוואה למטופלים בריאים (ללא השמנה וללא תסמונת מטבולית) נראו סיכויים מוגברים למרווח PR מוארך, משך P מוארך ומשך גל QRS מוארך, כאשר השיעור הכי גבוה נצפה במטופלים עם השמנת יתר, עם וללא תחלואה מטבולית. עבור מרווח QT, המגמה הייתה לפי הסדר היורד הנ"ל: השמנה ותחלואה מטבולית, תחלואה מטבולית בלבד והשמנת יתר ללא תחלואה מטבולית.

מקור: 

Ahmad M.I et al (2019). Obesity, 27: 2076-2083;

נושאים קשורים:  תסמונת מטבולית,  תחלואה לבבית,  אק"ג,  מחקר עוקבה,  מחקרים
תגובות