הנשמה מכנית ממושכת

מה היא תוחלת החיים הצפויה של מטופלים תחת הנשמה מכנית ממושכת ודיאליזה קבועה?

החוקרים הראו כי מרבית המטופלים שנמצאים תחת הנשמה מכנית ממושכת ודיאליזה קבועה נפטרים תוך שנה וכי יש להפנותם לקבלת ייעוץ פליאטיבי

מספר המטופלים המקבלים טיפולים כמו הנשמה מכנית ממושכת (PMVי– prolonged mechanical ventilation) או דיאליזה קבועה (MD – maintenance dialysis) הולך ועולה ברחבי העולם. היכולת לזהות מטופלים עם תוחלת חיים צפויה קצרה היא הכרחית לצורך הפנייתם לטיפול פליאטיבי.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לקבוע מה הם שיעורי ההישרדות, תוחלת החיים הצפויה והגורמים הפרוגנוסטיים המרכזיים בקרב מטופלים שעוברים PMV ו-MD.

החוקרים לקחו מדגם אקראי ביחס 1:3.4 של מטופלים שטופלו עם הנשמה מלאכותית (MV – mechanical ventilation) ממאגר המידע של ה-NHIי(National Health Insurance) בטאיוואן בשנים 2003-2007. במחקר נכללו מטופלים שעברו MD וקיבלו MV מעל 21 ימים. בסך הכל, נכללו 1,035 מטופלים שקיבלו גם PMV וגם MD.

במחקר נבדקו שיעורי ההישרדות ותוחלת החיים הצפויה. החוקרים השתמשו במודל רב משתני של סיכונים יחסיים במטרה לתקף את ההשפעות של גורמים פרוגנוסטיים שונים כמו גיל, מין, גודל האשפוז ותחלואות נלוות משמעותיות.

החוקרים מצאו כי החציון של משך ההישרדות של מטופלים תחת PMV ו-MD היה 54 ימים. כמו כן, שיעורי ההישרדות לשלושה חודשים, שישה חודשים ושנה היו 40.8%, 24.1% ו-12.6%, בהתאמה. נמצא גם כי תוחלת החיים הצפויה עבור אותם מטופלים בגילאי 70 שנים ומעלה הייתה חמישה חודשים, ואצל מטופלים עם תחלואה נלווית של סרטן או אלח דם היא הייתה 112 ו-90 ימים, בהתאמה. לאחר התאמות למשתנים, החוקרים מצאו כי הגורמים הפרוגנוסטיים הבאים היו מובהקים סטטיסטית: גנגרנה, פריטוניטיס, שחמת כבד, סרטן, אלח דם, הידרוצפלוס, סיבוכי מכשור והלם.

החוקרים הסיקו כי יותר מ-85% מהמטופלים שנמצאים תחת PMV ו-MD נפטרים תוך שנה. בנוסף, הם סברו כי יש אינדיקציה לדבר על הנושא ולהפנות לטיפול פליאטיבי מטופלים עם תחלואה נלווית וגורמים פרוגנוסטיים מובהקים.

מקור: 

Jang, C. et al. (2020) Journal of Palliative Medicine 23,1.

נושאים קשורים:  הנשמה מכנית ממושכת,  דיאליזה קבועה,  תוחלת חיים,  הישרדות,  גורמים פרוגנוסטיים,  מחקרים
תגובות