סוכרת סוג 1

ריכוז נמוך של מגנזיום בדם בחולי סוכרת סוג 1 קשור לשינויים מעודדי קרישה 

הממצאים מראים על קשר בין ריכוז מגנזיום בדם לשינויים בקרישי דם ובפרמטרים של תמס

קריש דם (אילוסטרציה)
קריש דם (אילוסטרציה)

לאנשים הסובלים מסוכרת סוג 1 יש סיכון מוגבר לפתח קרישי דם. בנוסף, הם מתאפיינים בריכוז נמוך של מגנזיום בדם. מגנזיום ידוע כרגולטור של יצירת רשתות פיברין. החוקרים בדקו את הקשר בין המאפיינים של קרישי פיברין לבין ריכוז מגנזיום בדם ב-45 משתתפים חולי סוכרת סוג 1 וב-47 משתתפים בריאים בקבוצת ביקורת.

מאפייני קרישי הדם נבחנו תוך שימוש במד עכירות (turbidimetric assay), וכמו כן נבחן הקשר לריכוזי מגנזיום בדם. החוקרים מדדו רמות בדם של פיברינוגן, plasminogen activator inhibitor-1 וליפידים. כמו כן, נמדדו קוטרי סיבים של פיברין בשימוש במיקרוסקופ אלקטרוני סורק.

במחקר נמצא כי הספיגה המקסימלית של קרישי פיברין בנבדקים עם סוכרת סוג 1 הייתה זהה לזאת אשר נמדדה בקבוצת הביקורת, בעוד זמן התמס היה ארוך יותר בחולי הסוכרת. החוקרים לא מצאו הבדל בקוטר סיבי הפיברין או בפרופיל השומנים בין קבוצות המחקר (p = 0.0273). ריכוזי plasminogen activator inhibitor-1 אשר נמדדו בקבוצת חולי הסוכרת היו נמוכים בהשוואה לאלה אשר נמדדו בקבוצת הביקורת (p = 0.0232) ונמצאו בקורלציה עם זמן התמס (p = 0.0023). ריכוזי מגנזיום היו נמוכים יותר בקבוצת החולים בהשוואה לקבוצת הביקורת
(p < 0.0001). ריכוז המגנזיום נמצא בקשר הופכי עם יכולת הספיגה המקסימלית של הקרישים (p = 0.0215) ועם זמן התמס (p = 0.0464). ניתוח עכירות הקריש בוצע במערכת מבודדת שכללה PAI-1 ורמות משתנות בין 0 ל-3.2 מילימול מגנזיום, הראה קיצור של זמן תמס עם עליה בריכוז המגנזיום (p = 0.0004).

החוקרים מסכמים כי הממצאים מראים על קשר בין ריכוז מגנזיום בדם לשינויים בקרישי דם ובפרמטרים של תמס.

מקור: 

Sobczak AIS et.al (2020) Thrombosis and Haemostasis DOI: 10.1055/s-0039-3402808

נושאים קשורים:  סוכרת סוג 1,  קריש דם,  תמס,  מגנזיום,  עכירות,  מחקרים
תגובות