תסמונת קושינג

איכות החיים ורמת הקוגניציה לאחר טיפול בקושינג

הטיפול בתסמונת קושינג משפר את איכות החיים והתפקוד הקוגניטיבי של החולים במחלה זו. עם זאת, גם לאחר הטיפול, איכות החיים לא שבה לקדמותה וכך גם חלק מהתפקודים הקוגניטיביים. יש צורך בתשומת לב לנדבכים אלו לאחר הטיפול

20.02.2020, 11:37

תסמונת קושינג מאופיינת על ידי עודף גלוקוקורטיקואידים שמובילים לתסמונות גופניות וקוגניטיביות, ירידה ברמת התפקוד והבריאות ולבסוף לירידה באיכות החיים. המחלה דורשת טיפול דחוף על מנת להבטיח חזרה לחיים. עם זאת, גם לאחר הטיפול, איכות החיים והמצב הקוגניטיבי עלולים להשאר פגומים.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבצע סקירת ספרות ומטה-אנליזה בשביל להעריך את השינויים הקשורים לאיכות חיים ותפקוד קוגניטיבי בנבדקים שקיבלו טיפול לתסמונת קושינג.

החוקרים חיפשו בשמונה מאגרי מידע אלקטרוניים במרץ 2017 ולאחר מכן ביצעו חיפוש נוסף ב-PubMed במאי 2018 לאיתור מאמרים עדכניים ורלוונטיים. המחקרים שנכנסו לסקירה היו מחקרים בהקצאה אקראית, מחקרי עוקבה ומחקרי חתך שהעריכו את איכות החיים או את התפקוד הקוגניטיבי באנשים חולים שקיבלו טיפול לתסמונת קושינג. ההבדלים דווחו כהבדל ממוצע מתוקנן עם רווח בר-סמך של 95%. החוקרים השוו את מידת השיפור במטופלים וכן בין מטופלים לאחר טיפול לבין מקרי ביקורת בריאים.

בסקירה נכללו 47 מאמרים בהם מידע על 2,643 מטופלים. רוב המטופלים שחלו בקושינג היו בנסיגה מהמחלה לאחר הטיפול. איכות החיים והתפקוד הקוגניטיבי השתפרו לאחר הטיפול. בהשוואה לנבדקי ביקורת בריאים, איכות החיים לא חזרה לרמות תקינות. התפקוד הקוגניטיבי התנרמל בחלק מהמדדים שנבדקו.

מקור: 

Broersen L.H.A et al (2019). The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 104, Issue 11, November 2019, Pages 5325–5337;

נושאים קשורים:  תסמונת קושינג,  סקירת ספרות,  מטה-אנליזה,  איכות חיים,  מחקרים
תגובות