רינגר לקטט

אי סבילות לנוזלים וקבלת עירוי דם הכרחיים להתפתחות TACO – מודל חדש בבעלי חיים

חוקרים סבורים כי שילוב בין אי סבילות לנוזלים לבין מתן עירוי דם מביאים להתפתחות TACO בבעלי חיים

17.02.2020, 17:54

עודף נוזלים לאחר עירוי דם (Transfusion‐associated circulatory overload - TACO) מהווה את הסיבוך העיקרי לאחר עירוי דם, המוביל למוות. הפתופיזיולוגיה אינה מובנת לחלוטין, אבל חוסר היכולת לשלוט בנפח הנוזלים אכן קשור ל-TACO ונתונים תצפיתיים מציעים כי המנגנון נבדל ממנגנון של עומס פשוט על הלב כתוצאה מנוזלים. החוקרים פיתחו מודל של TACO בבעלי חיים, המבוסס על שתי פגיעות. זאת על מנת להעריך את התפקיד של אי סבילות לנוזלים (פגיעה ראשונה) ולהבין האם עודף נוזלים (פגיעה שניה) כתוצאה מעירוי כדוריות דם אדומות, שונה ממתן של נוזלים בלבד (תמיסת רינגר לקטט).

החוקרים ריבדו עכברים זכרים בוגרים מזן לואיס, לקבוצת בקרה (ללא התערבות) וקבוצת פגיעה ראשונה: אוטם שריר הלב או פגיעה כלייתית אקוטית. החיות חולקו בצורה אקראית לקבוצות פגיעה שניה על פי מתן עירוי כדוריות דם אדומות או מתן נפח זהה של רינגר לקטט. החוקרים הגדירו הבדל רלוונטי מבחינה קלינית כעלייה בנפח הסוף דיאסטולי של חדר שמאל בשיעור של 4 מ"מ כספית, בין הקבוצה שקיבלה עירוי כדוריות אדומות לבין הקבוצה שקיבלה רינגר לקטט.

החוקרים מצאו כי בקבוצת הביקורת (ללא הפגיעה הראשונה), הנפח הסוף דיאסטולי לא היה שונה בין שתי קבוצות העירוי (טווח של 1.6 מ"מ כספית). הנפח הסוף דיאסטולי עלה באופן משמעותי יותר לאחר עירוי כדוריות אדומות בהשוואה לרינגר לקטט, בחיות עם אוטם שריר הלב (עלייה של 7.4 מ"מ כספית) ופגיעה כלייתית אקוטית (עלייה של 5.4 מ"מ כספית), בהתאמה. עכברים עם אי סבילות לנוזלים עמדו בקריטריונים הקליניים ל-TACO ב-92% מהעכברים שקיבלו עירוי כדוריות לעומת 25% בעכברים שקיבלו רינגר לקטט, עם עלייה משמעותית יותר בקצב הלב ולחץ הדם.

החוקרים הגיעו למסקנה כי למיטב ידיעתם, זה המודל הראשון ל-TACO בבעלי חיים, שמראה כי שילוב בין אי סבילות לנוזלים לעירוי דם, הכרחיים להתפתחות TACO. מודל זה מאפשר להמשיך בבדיקת הגורמים המכניים הרלוונטיים, כמו גם פיתוח של גישות טיפוליות.

מקור: 

Klanderman, R. et al. (2019). Transfusion. https://doi.org/10.1111/trf.15565

נושאים קשורים:  רינגר לקטט,  עירוי כדוריות דם אדומות,  אי סבילות לנוזלים,  מודל בבע"ח,  מחקרים
תגובות