ורניקלין

שימוש בתרופות להפסקת עישון במהלך הריון אינו קשור בסיכון מוגבר לתוצאים בלתי רצויים בהריון

טיפול בתרופות להפסקת עישון בהריון אינו קשור לתוצאים בלתי רצויים לאם וליילוד. החוקרים מצאו סיכון נמוך יותר לתוצאים בלתי רצוים בעת השימוש בורניקלין. ממצא זה אינו תואם את ההמלצות הנוכחיות

17.02.2020, 17:21

ורניקלין, בופרופיון וטיפול חליפי בניקוטין הן שלוש שיטות יעילות להפסקת העישון, אך מידע על הבטיחות שבשימוש בתרופות אלו בהריון הוא מוגבל. החוקרים העריכו את הסיכון לתוצאי הריון בלתי רצויים ומומים מולדים משמעותיים הקשורים בשימוש בתרופות אלו בנשים אוסטרליות בהריון.

מידע על 1,017,731 לידות (2004-2012) בדרום ויילס החדשה ובמערב אוסטרליה קושר למאגר מידע על ניפוק תרופות, אשפוז לבתי חולים ורשומות תמותה. החוקרים זיהו 97,875 נשים שעשינו במהלך ההריון. מתוך אלו, 233, 330 ו-1,057 נשים נחשפו לברופופיון, טיפול חליפי בניקוטין וורניקלין במהלך ההריון, בהתאמה. החוקרים התאימו נשים מעשנות שנחשפו לתרופות אלו בהשוואה לכאלו שלא בעזרת התאמת ציון זיקה (ביחס של 1:10). בעזרת ציוני הזיקה וגיל ההריון בעת החשיפה החוקרים התאימו בין נשים שנחשפו לורניקלין לנשים שנחשפו לטיפול חליפי בניקוטין (ביחס של 1:1). יחסי הסיכונים הוערכו בעזרת מודל COX עם רווח בר-סמך של 95% לתוצאים בלתי רצויים (תוצא משולב של עשרה תוצאים לאם וליילוד) וכן כל מום משמעותי.

הסיכון לתוצא בלתי רצוי סביב הלידה לא היה שונה באופן משמעותי בין נשים שנחשפו לבופרופיון לבין נשים שלא נחשפו לאף תרופה (39.2% לעומת 39.3%, יחס הסיכונים 0.93, רווח בר-סמך 95%: 0.73-1.19) ובין נשים שנחשפו לטיפול חליפי בניקוטין לבין נשים שלא נחשפו לאף תרופה (44.8% לעומת 46.3%, 1.02, 0.84-1.23). סיכון זה היה נמוך באופן משמעותי בנשים שטופלו בורניקלין (36.9% לעומת 40.1%, יחס סיכונים 0.86, 0.77-0.97). פעוטות שנחשפו לורניקלין היו בעלי סיכון נמוך לפגות בהשוואה לעוברים שלא נחשפו לאף תרופה (6.5% לעומת 8.9%, 0.72, 0.56-0.92) ובעלי סיכון נמוך למשקל קטן לגיל הריון (11.4% לעומת 15.4%, 0.68, 0.56-0.83). בקרב ילודים שנחשפו לורניקלין בשליש הראשון להריון, 2.9% היו עם מומים מולדים (לעומת 3.5% ביילודים שלא נחשפו לאף תרופה, יחס סיכונים 0.91, 0.72-1.15). נשים שנחשפו לורניקלין היו בעלות סיכוי נמוך לתוצא בלתי רצוי סביב ההריון לעומת נשים שטופלו בטיפול חלופי בניקוטין (38.7% לעומת 51.4%, 0.58, 0.33-1.05).

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

מקור: 

Tran D.T et al (2020). BMC Med 18, 15;

נושאים קשורים:  ורניקלין,  הפסקת עישון,  תוצאים בלתי רצויים סביב הלידה,  מומים מולדים,  מחקרים
תגובות