מחקרים

האם יש קשר בין שכול של שותף לחיים לבין פסוריאזיס או אקזמה אטופית?

במחקר עוקבה רטרוספקטיבי זה ניסו החוקרים להבין האם אנשים שחוו שכול של שותף לחיים היו בסיכון מוגבר ללקות בספחת (פסוריאזיס) או באקזמה אטופית, על פני תקופות מעקב באורך משתנה 

דחק (Stress) מצוין באופן שכיח כגורם סיכון לספחת (פסוריאזיס) ולאקזמה אטופית (Atopic eczema), אך הראיות בנושא מוגבלות. מטרתו של מחקר זה הייתה לחקור את הקשר שבין שכול של שותף לחיים (כאירוע דחק נפשי קיצוני) לבין ספחת או אקזמה אטופית.

החוקרים ערכו מחקרי עוקבה בעזרת נתונים ממאגר מידע קליני מהממלכה המאוחדת שנאספו בין השנים 1997-2017 (U.K. Clinical Practice Research Datalink), ומרשומות לאומיות מדנמרק מהשנים 1997-2016 (Danish nationwide registries). אוכלוסיית העוקבה שנחשפה להתערבות הייתה אנשים שחוו שכול של שותף לחיים. אוכלוסיית העוקבה להשוואה הייתה עד 10 אנשים שלא חוו שכול, שהותאמו לשותפים השכולים לפי גיל, מגדר, מחוז מגורים (דנמרק), ועיסוק כללי (הממלכה המאוחדת). התוצאים היו האבחנה המתועדת הראשונה של ספחת או של אקזמה אטופית. החוקרים אמדו יחסי סיכונים ורווחים ברי-סמך בעזרת מודל סיכונים יחסיים מרובד על שם קוקס (Cox) בשתי סביבות המחקר, ולאחר מכן בוצע איגום של הנתונים לכדי מטה-אנליזה.

יחס הסיכונים המשולב והמותאם לקשר שבין שכול לבין ספחת היה 1.01 (רווח בר-סמך 95%, 0.98-1.04) לכל אורך תקופת המעקב. תוצאות דומות נמצאו לאורך תקופות מעקב אחרות וקצרות יותר. יחסי סיכונים משולבים ומותאמים לקשר שבין שכול לבין אקזמה אטופית היו 0.97 (רווח בר-סמך 95%, 0.84-1.12) לכל אורך תקופת המעקב, 1.09 (רווח בר-סמך 95%, 0.86-1.38) תוך 0-30 ימים, 1.18 (רווח בר-סמך 95%, 1.04-1.35) תוך 0-90 ימים, 1.14 (רווח בר-סמך 95%, 1.06-1.22) תוך 0-365 ימים, ו-1.07 (רווח בר-סמך 95%, 1.02-1.12) תוך 0-1,095 ימים.

החוקרים הסיקו שנמצאה עלייה מתונה בסיכון לאקזמה אטופית תוך 3 שנים מאירוע שכול, כאשר שיא הסיכון היה ב-3 החודשים הראשונים. ייתכן ודחק חריף משחק תפקיד בעירור התחלה של אקזמה אטופית חדשה, או בהישנות של אקזמה אטופית שהייתה בהפוגה. לא נצפו ראיות לסיכון מוגבר לטווח ארוך לספחת ולאקזמה אטופית בעקבות שכול.

מקור: 

Wong, AYS. et al. (2019). British Journal of Dermatology. doi: 10.1111/bjd.18740

נושאים קשורים:  מחקרים,  ספחת,  אקזמה אטופית,  שכול
תגובות