כריתת שלפוחית השתן

המעבר לניתוח כריתת שלפוחית השתן בעזרת רובוט בצפון אמריקה ובאירופה

החוקרים תיארו באמצעות מחקר רטרוספקטיבי את מגמת השינוי בשימוש בכריתת שלפוחית השתן בעזרת רובוט ואת התוצאים סביב הניתוח, בהשוואה לגישה ניתוחית פתוחה, בצפון אמריקה ובאירופה

10.02.2020, 17:53

מטרת המחקר הייתה להשוות את מגמת השימוש בכריתת שלפוחית השתן באמצעות רובוט (RARCי– Robot-assisted radical cystectomy) ואת השינויים בתוצאים סביב הניתוח לאורך זמן במספר מרכזים רפואיים נבחרים בצפון אמריקה ובאירופה.

החוקרים ביצעו הערכה רטרוספקטיבית שכללה 2,401 מטופלים שעברו כריתת שלפוחית שתן פתוחה (ORCי– Open radical cystectomy) או RARC בעקבות סרטן בשלפוחית השתן ב-12 מרכזים רפואיים בצפון אמריקה ובאירופה בשנים 2006-2018. החוקרים השתמשו במבחני Kruskal-Wallis ו-Chi-square על מנת לבחון את ההבדלים במשתנים רציפים וקטגוריאליים.

מתוך משתתפי המחקר, 49.5% עברו RARC ו-51.5% עברו ORC. החוקרים מצאו כי RARC הפכה לגישה הנפוצה ביותר בשנים האחרונות, עם עלייה מ-29% בשנים 2006-2008 ל-54% בשנים 2015-2018 (P<0.001). כמו כן, נמצא כי בצפון אמריקה, השימוש ב-RARC היה גבוה יותר מהשימוש ב-ORC החל משנת 2006, ונותר יציב לאורך זמן, לעומת אירופה, שם השימוש ב-RARC מצוי בעלייה אקספוננציאלית מ-2% ל-50%.

החוקרים מצאו כי בשתי הקבוצות של המטופלים שעברו RARC, ה-T היה פחות מתקדם (P<0.001), ציון ה-American Society of Anesthesiologists היה נמוך יותר (P<0.05), איבוד הדם היה נמוך יותר (P=0.001) ומשך האשפוז היה קצר יותר (P<0.05). יחד עם זאת, החוקרים לא מצאו הבדלים בין השיטות בנוגע לסיבוכים המוקדמים.

תוצאות המחקר חשפו גם כי שיעורי האשפוזים החוזרים והניתוחים החוזרים היו גבוהים יותר בקרב מטופלים שעברו RARC במרכזים באירופה, עם זאת, כאשר החוקרים לקחו בחשבון רק מטופלים מהשנים האחרונות, המובהקות הסטטיסטית נעלמה.

המחקר הנוכחי מראה כי השימוש ב-RARC עולה באופן עקבי ומחליף את השימוש ב-ORC ברוב המטופלים בשנים האחרונות. כמו כן, בזמן ש-RARC מבוצע לעיתים קרובות יותר מאז שנכנס לשימוש באמריקה והשימוש בו נותר יציב לאורך זמן, העלייה ב-RARC באירופה הייתה אקספוננציאלית.

החוקרים סברו כי ההבדלים במגמת השימוש ב-RARC/ORC והשינויים בתוצאים סביב הניתוח לאורך זמן במרכזים בצפון אמריקה ובאירופה, עשויים להיגרם בעקבות ההיכרות המוקדמת יותר עם ההליך בארה"ב בהשוואה לאירופה.

מקור: 

Zamboni, S. et al. (2019) BJU International 124,4.

נושאים קשורים:  כריתת שלפוחית השתן,  תוצאים סביב ניתוח,  סרטן שלפוחית השתן,  מחקרים,  ניתוח רובוטי
תגובות