אדיפונקטין

רמת אומנטין בפלזמה נמצאת ביחס הפוך להופעת טרשת עורקים בחולי סוכרת סוג 2

במחקר חתך זה מצאו החוקרים כי לאומנטין יש יכולת להגן מפני טרשת עורקים בחולים מסויימים

30.01.2020, 16:06

אומנטין ואדיפונקטין יכולים להיטיב עם המטופל במצבים של ליקויים קרדיווסקולריים. מחקרים שנערכו לאחרונה מצביעים על יחסים פרדוקסאליים בין אדיפונקטין ותמותה ממחלות קרדיווסקולריות בתרחישים קליניים שונים, כגון מקרים בהם קיימת תחלואה נלווית של סוכרת סוג 2. במחקר זה, החוקרים אפיינו את הקליניקה של מטופלי סוכרת סוג 2 עם רמות גבוהות של אדיפונקטין, ובחנו את הקשר בין אומנטין לטרשת עורקים במטופלים אלה.

במחקר השתתפו 413 מטופלים בסוכרת סוג 2. רמות אומנטין בפלזמה בצום וכן רמות אדיפונקטין נמדדו באמצעות בדיקת אלייזה (enzyme-linked immunosorbent assay). עובי הגלימה הפנימית והאמצעית של העורק התרדמני נמדד באמצעות סונר אל קולי. המשתתפים סווגו על פי הערך הממוצע של האדיפונקטין בפלזמה שלהם.

החוקרים מצאו כי בקבוצות בהן למטופלים רמות אדיפונקטין גבוהות, רמות האומנטין גבוהות יותר, והגלימות הפנימיות והאמצעיות של העורק התרדמני עבות יותר מאשר בקבוצת המטופלים להן רמות אדיפונקטין נמוכות.

הקבוצה בה נמדדו רמות אדיפונקטין גבוהות יותר התאפיינה במטופלים מבוגרים יותר, עם לחץ דם סיסטולי גבוה יותר ותוצאות נמוכות יותר של תפקודי כליות, מדד מסת גוף (Body Mass Index) ומדד עמידות לאינסולין. ניתוח של משתנים רבים הראה שרמות אומנטין נמצאו ביחס הפוך לעובי הגלימה הפנימית והאמצעית של העורק התרדמני. לעומת זאת, קשר זה לא נמצא בקבוצת המטופלים להם היה אדיפונקטין נמוך. יש לציין כי לא נמצא קשר משמעותי בין אדיפונקטין לעובי הגלימה הפנימית והאמצעית של העורק התרדמני באף אחת מן הקבוצות.

החוקרים מסכמים בכך שרמות אומנטין נמצאו קשורות ביחס הפוך לעובי הגלימה הפנימית והאמצעית של העורק התרדמני בחולי סוכרת סוג 2 אשר להם רמות אדיפונקטין גבוהות וגורמי סיכון קרדיווסקולרים מרובים.

ממצאי מחקר זה מרמזים על כך שלאומנטין תפקיד מגן כנגד טרשת עורקים בחולי סוכרת סוג 2, אשר יכול להיות מושפע מרמות אדיפונקטין וסטטוס של גורמי סיכון קרדיווסקולרים.

מקור: 

Nishimura M et. al (2019)  Cardiovasc Diabetol. doi: 10.1186/s12933-019-0973-3.

נושאים קשורים:  אדיפונקטין,  טרשת עורקים,  עובי הגלימה הפנימית והאמצעית של העורק התרדמני,  אומנטין,  סוכרת סוג 2,  מחקרים
תגובות