אגוז מלך

מהם המרכיבים המשותפים של אלרגיה לאגוז מלך ואלרגיה לפקאן?

מחקר פרוספקטיבי זה דגם מטופלים שסבלו מרגישות לאגוז מלך, במטרה לאפיין קלינית ומולקולרית את אלה שהיו אלרגים לאגוז מלך בלבד לעומת אלה שהיו אלרגים גם לפקאן

השיטות האבחנתיות להבחנה בין מטופלים הסובלים מאלרגיה לאגוז מלך, לבין מטופלים רגישים אך בעלי סבילות לאגוז מלך, הינן מוגבלות. מעבר לכך, אין די מידע בנוגע למאפיינים של אלרגיה לאגוז מלך בלבד, לעומת אלרגיה משולבת לאגוז מלך ולפקאן.

מטרתו של מחקר זה הייתה לספק מאפיינים קליניים ומולקולריים של מטופלים הסובלים מאלרגיה לאגוז מלך ולפקאן.

מחקר עוקבה פרוספקטיבי זה כלל 76 מטופלים רגישים לאגוז מלך. בוצעו תבחין דקירה עורי לאגוז מלך, ומדידה של נוגדני IgE סגוליים לאגוז מלך ומרכיביו בנסיוב. המטופלים עברו תיגר לאגוז מלך ולפקאן, אלא אם כן צרכו סוגי אגוז אלה באופן קבוע.

מתוך 76 המטופלים שנבדקו, 61 אובחנו כאלרגים לאגוז מלך, ו-15 כבעלי סבילות לאגוז מלך. רמות נוגדני IgE של 0.35 אלף יחידות לליטר ומעלה לאלרגן שנקרא Jug rי(Juglans regia) מספר 1 או 4, היוו את שיטת האבחנה המיטבית לזיהוי מטופלים אלרגים לאגוז מלך (רמת דיוק 0.93). מתוך 61 האלרגים לאגוז מלך, 49 היו אלרגים גם לפקאן, בעוד ש-12 היו בעלי סבילות לפקאן. מתוך בעלי הסבילות לאגוז מלך, לא נמצאו אלרגים לפקאן. מטופלים שסבלו מאלרגיה לשני סוגי האגוז אופיינו בתגובה לאגוז מלך במינון נמוך יותר באופן מובהק (רמה חציונית, 100 מיליגרם לעומת 1230 מיליגרם, P<0.001). רמות נוגדני IgE של 0.35 אלף יחידות לליטר ומעלה לאלרגן Jug r מספר 4, ויצילינים (Vicilins) במשקל מולקולרי נמוך, או ויצילינים במשקל מולקולרי גבוה, ביצעו את ההפרדה הטובה ביותר בין מטופלים שהיו אלרגים לשני סוגי האגוז, לבין מטופלים שהיו אלרגים לאגוז מלך בלבד. בדיקות עיכוב הראו שטיפול מוקדם עם אגוז מלך חסם לחלוטין את ההיקשרות של נוגדני IgE לפקאן, בעוד שבחלק מהמטופלים דגירה של פקאן חסמה את היקשרות נוגדני IgE לאגוז מלך באופן חלקי בלבד.

החוקרים הסיקו שמרכיבי אגוז מלך מסייעים באבחון אלרגיה לאגוז מלך, ובזיהוי מטופלים שאלרגים במקביל גם לפקאן. תוצאות של שיטת ELISA י(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) תחרותית הצביעו על כך שפקאן מכיל תת-קבוצה של מרכיבים אלרגניים של אגוז מלך.

מקור: 

Elizur, A. et al. (2020). The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. 8(1):157-165.e2

נושאים קשורים:  אגוז מלך,  פקאן,  אלרגיה למזון,  נוגדני IgE,  מחקרים
תגובות